Lärarhandledning

Välkommen till Digitala Nyhetsredaktionen – ett spännande och lärorikt projekt som förvandlar klassrummet till en nyhetsredaktion med fokus på de Globala målen.

Genom detta projekt kommer dina elever att dyka djupt in i världen av innovation, globala utmaningar och digitalt skapande. I detta material stöttar vi er med frågeställningar, läroplansmål och lektionsupplägg.

Huvudpunkter i projektet: 

 • Starta en digital nyhetsredaktion: Eleverna tar på sig roller inom en nyhetsredaktion, utforskar och arbetar tillsammans för att skapa en digital presentation av sina upptäckter och lösningar. 

 • Utforska lokalt och globalt: Projektet uppmuntrar till undersökning av det globala målets relevans i elevernas egen omgivning samt dess betydelse globalt, för att bredda deras perspektiv och förståelse. 

 • Kreativitet och entreprenörskap: Eleverna skissar, ritar och designar innovativa lösningar som inte bara bidrar till det valda globala målet utan också speglar entreprenöriellt tänkande genom att adressera verkliga problem med hållbara och genomförbara idéer. 

 • Programmering med Scratch: Med hjälp av användarvänliga verktyg som Scratch, får eleverna lära sig att koda och presentera sina idéer digitalt, vilket gör det möjligt för dem att dela med sig av sina projekt med en bredare publik. 

Uppdraget

Klassens uppdrag är att skapa en Digital nyhetsredaktion, välja ett av de Globala målen i Agenda 2030 och sedan rapportera, skriva, undersöka och formulera en ”förbättringsuppfinning” och innovation kring det globala målet.

Fokus är:

Lokal spaning

Hur ser det ut på skolan, i kommunen eller i regionen kring det Globala målet? Vilka utmaningar och problem finns? Vad görs redan för att försöka förbättra och hur ser framtidsvisionerna ut?

Global spaning

Hur ser det ut Globalt? Vad kämpar olika länder i världen med kopplade till det Globala målet? Varför finns det här målet överhuvudtaget? Vad görs för att försöka förbättra situationen? Vilka uppfinningar hittar ni som är tänkt att förbättra kring ert Globala mål?

Idéer och uppfinningar

Om eleverna i klassen fick uppfinna något som förbättrar ert Globala mål, vad skulle det vara? Skissa, rita, bygg, designa digitalt och berätta. Välj hur ni vill skapa och diskutera sedan och presentera för varandra.

Koduppgiften

I det här temat lär ni er hur ni använder kod för att presentera. Blockprogrammering i Scratch är enkel och anpassad för nybörjare i mellanstadieåldern. Genom att alla elever deltar i uppgiften når ni också upp till läroplanens mål för programmering. Förhoppningen är att ni ska vilja och våga använda kod för att redovisa även i framtiden

Du som lärare behöver absolut inte vara expert på programmering men det kan vara skönt att gå igenom programmeringsuppgiftens alla steg själv först innan uppgiften genomförs i klassrummet.

Det är en viktig signal till dina elever när ni programmerar tillsammans i klassrummet, att du inte är experten men att ni lär och provar tillsammans.

Övningen Globalspanaren

Eleverna gör övningen Globalspanaren där de får programmera en nyhetssändning med robotar fungerar som programledare och reportrar.

Koduppgiften är uppdelad i två delar. I del 1 bekantar de sig med verktygen Scratch, bestämmer hur nyhetsredaktionen ser ut och börjar med den allra första enkla programmeringen. Därefter fortsätter arbetet med att lära sig om de globala målen, att spana kring nyheter att rapportera om och fundera kring innovationer.

Sedan återvänder ni till Scratch för att koda del 2 och låta eleverna fördjupa sig i programmeringen och låta deras robotarna rapportera om vad de kommit fram till.

Att göra innan du startar

Anmäl ert deltagande!

Genom att anmäla er deltagande får vi bättre uppfattning om hur många som använder vårt material. Vi vill veta hur många elever som deltar och om ni vill ha ytterligare stöd i programmeringen.

Vid anmälan får du tillgång till:

 • Elevmaterial: Elevblad med uppgifter och frågeställningar att skriva ut.

 • Webbinarium: Inspelad föreläsning om de globala målen.

 • Kodcoach (valfritt): Vi erbjuder klasser stöd i programmeringen från Kodcentrums volontärer.

Presentera/dela med sig

Tillsammans med dina elever väljer ni hur ni vill redovisa vad ni kommit fram till med den Digitala Nyhetsredaktionen, internt i klassen eller kanske bjuda in andra klasser på skolan?

Verkliga mottagare

Inget är väl så roligt som att få dela med sig av något man producerat? I det här projektet vill vi att ni skickar in klassens färdiga Globalspanare till oss på Kodcentrum, antingen genom att maila info@kodcentrum.se. eller genom att dela det i vår Scratchstudio.

Lektion 1

Starta redaktionen

 • Presentera temat och de globala målen.

 • Starta nyhetsredaktionerna.

 • Programmera nyhetsstudion i Scratch.

Undersök globala målen

 • Ta reda på fakta om ett globalt mål.

 • Undersök hur det går för målet lokalt och globalt.

 • Programmera ett reportage om målet i Scratch.

Skapa innovation

 • Datorfri övning om att hitta på idéer.

 • Hitta på en hållbar innovation som bidrar till att målet nås.

Förbättra innovationen

 • Förbättra idéerna med hjälp av coach.

 • Presentera innovationen i Scratch.

Elevpresentation

 • Eleverna presenter av uppdraget i Scratch.

 • Frågor till eleverna.