Lektion 5: Redovisning

Nu har ni på olika sätt lärt er om de globala målen och programmering. Ni har kodat en sändning med er nyhetsredaktion och kommit på idéer till uppfinningar och funderat på hur de kan vidareutvecklas.

Den här veckan är det dags att presentera och "sälja in" er prototyp.

Presentera: 

Presentera för varandra vilka uppfinningar och idéer ni har kommit på.  

Kanske kan det vara roligt att ”pitcha” era idéer för varandra. Att ”pitcha en idé" betyder att elever får väldigt kort, med bara några få meningar presentera och sälja in sin idé och visa varför just deras idé är toppen. Kanske vill någon grupp till och med använda sig av Globalspanaren för att pitcha sin idé!? 

Ta del av:  

Ni har tidigare i temat skickat in klassens Globalspanare som ska presentera er. Kika gärna i Scratchstudion och se om andra klasser lagt till några projekt. Studion fylls på med nya klassers projekt allteftersom.

Summera:  

Summera och utvärdera vad ni har lärt er under tiden ni har spanat i er Digitala nyhetsredaktion.