Lektion 2: Ta reda på fakta

Förberedelse

 • 1 dator per grupp

 • Tillgång till Scratchkonton

 • 1 elevblad till varje elev

 • Förbered med länkar och annat material om de globala målen.

  Bra fakta hittar du här: www.globalamalen.se

Genomförande

Det här momentet är tidskrävande men går att dela upp i två lektioner vid behov. Till exempel kan kunskapsinsamling och programmering göras vid olika tillfällen.

1. Söka fakta om globala målen

I den här uppdraget är det dags för nyhetsredaktionerna att lära sig mer om det mål som de har valt.

Börja med att visa filmen nedan för att påminna eleverna om de globala målen, men också för att inspirera dem till vad som kan göras lokalt och globalt. Låt sedan eleverna söka efter fakta och undersöka om hur man jobbar mot målet både i närområdet, men också globalt ute i världen. Dela ut elevbladet som stöd för eleverna när de letar fakta.

Globala mål - Elevfrågeställningar

 • Vad innebär det Globala målet ni valt? 

 • Vilka delmål innehåller det globala målet

 • Varför behöver man ha med det här målet och fokusera mer på det?

 • Hur påverkar det för människor om målet inte uppfylls? 

2. Undersök vad som görs lokalt för att målet ska nås.

Nu när eleverna har grundläggande fakta om ett av de globala målen ska de få i uppdrag att ta reda på vad som görs lokalt för att målet ska uppnås. Diskutera med utgångspunkt från filmen olika exempel på vad som skulle kunna göras. Även här hittar eleverna stödfrågor på elevbladet.

Lokalt fokus - Elevfrågeställningar

 • Har ni några utmaningar med det Globala målet i området kring er?

 • Hur ser det ut på er skola?
  I kommunen?

 • Vad görs redan för att förbättra? Vad kan göras mer?

 • Vilka problem ser ni? Hur ser ni det?

 • Vem kan man kontakta i kommunen för att få veta mer?

 • Vem är ansvarig lokalt för att det Globala målet förbättras? 

3. Undersök vad som görs runt om i världen för att målet ska nås.

Eftersom globala målen gäller oss alla i större delen av världen och vi måste hjälpas åt för att nå dem är det viktigt att också ta reda på vad som görs runt om i världen för att målen ska nås. I den tredje delen av faktainsamlingen ska eleverna undersöka vad som görs runt om i världen. Tipsa eleverna om att utgå från www.globalamalen.se eftersom det kan vara lite knepigt att hitta fakta.

Globalt fokus - Elevfrågeställningar

 • Varför behöver man ha med det här målet och fokusera mer på det runt om i världen?

 • Hur påverkar det för människor om målet inte uppfylls?

 • Vad hittar ni för några utmaningar med det globala målet i olika länder i världen?

 • Kan det vara olika problem i olika länder eller är problemet samma?

 • Hittar ni fakta som chockar er?

 • Vad försöker man göra för att lösa problemet runt om i världen?

 • Hittar ni några spännande uppfinningar som kanske kan bli lösningar?

4. Programmera en nyhetssändning om målet

Nu ska eleverna välja ut fakta som de har tagit fram och programmera en nyhetsuppläsning i Scratch. Se till att alla hittar den studio som de programmerade i det senaste uppdraget och fortsätter med den.

Innan ni börjar programmera är det bra eleverna samlat:

 • Fakta om de globala målen

 • Valt ut några delmål

 • Spanat lokalt

 • Spanat globalt

Avslutning

Samla ihop klassen och stäm av hur det har gått för grupperna att programmera sina nyhetssändningar. Låt eleverna dela erfarenheter med varandra.