Studio i Scratch

Här visar vi hur du skapa en studio i Scratch för att samla projekt, och hur du sparar projekt i en studio.

I Scratch kan du samla projekt i en studio t.ex. för en grupp, klass eller ett tema som ni arbetar med. Använder du gruppkonto/lärarkonto med klasser och elevkonton så kan du ha en eller flera studios för varje klass. På så sätt är det lättare att visa upp gruppens projekt och även att hitta och kunna testa varandras projekt!

Skapa en studio

Gå in i "Mina grejer", dit kommer du genom att klicka på det som ser ut som en portfölj till vänster om ditt användarnamn. 

Inne i "Mina grejer" kan du välja att skapa "Ny studio", klicka på knappen högt uppe till höger. 

Ge din studio ett namn, en bild och en beskrivning. Sedan kan du välja om alla ska kunna lägga till projekt i studion eller om bara du ska kunna göra det.

Klicka i rutan "Allow anyone to add projects" (det vill säga "tillåt vem som helst att lägga till projekt") om du vill att det ska vara öppet för alla att själva lägga in sina projekt.

Lägga till projekt – från studio

Här visar vi hur du lägger till projekt från en studio. Tänk på att du först måste klicka i "Dela"-knappen för att dela ditt projekt och kunna lägga in det i en studio.

Om det är du som har skapat studion, kan du alltid lägga in valfria projekt i den. Men om det är någon annans studio måste den personen först klicka i rutan "Allow anyone to add projects" (det vill säga "tillåt vem som helst att lägga till projekt").

När du är inne i en studio kan du klicka på knappen "Lägg till projekt" och sedan välja det projekt som du vill lägga till från fönstret som dyker upp nedtill. Här visas alla dina delade projekt.

Du kan också lägga till projekt genom att skriva in url-adressen till ditt projekt.

Lägga till projekt – från projektet

För att lägga in ditt projekt i en studio du har skapat själv eller som tillhör din klass, kan du även gå via det projekt som du vill lägga till. Gå till projektsidan för ditt projekt. Under rutan "Noteringar och beröm", till höger om projektet, hittar du en knapp som heter "Lägg till i studio".

Klicka på knappen som heter "Lägg till i studio".

Välj den studio som du vill lägga projektet i. Tänk på att här bara visas de studios som du själv har skapat eller som tillhör din klass om du har ett lärar- eller elevkonto.

Remixa projekt

För att spara över projekt till det privata kontot, gör så här:

  1. Logga in på ditt privata konto. Gå sedan till denna adress med användarnamnet från det gruppkontot, sist i raden: https://scratch.mit.edu/users/XXXX/

  2. Här hittar du sidan för gruppkontot och de projekt som du vill spara över.

  3. Klicka på ett projekt i taget och välj "Se inuti".

  4. Klicka på "Remix" högt upp till höger. Nu ska projektets namn ändras till "remix" och stå som skapat av ditt privata användarnamn.

  5. Gör samma sak med alla projekt som du vill spara över till ditt privata konto. Sedan kan du fortsätta jobba med dina projekt.