Lektion 1: Starta redaktionen

Förberedelse

  • Dator kopplad till storskärm

  • 1 scratchkonto per grupp

Genomförande

1. Presentera temat för eleverna

Berätta för eleverna att de i grupper kommer att arbeta som en nyhetsredaktion som ska sprida kunskap om de globala målen. Varje grupp kommer att få välja ett mål att arbeta med och berätta mer om. Men de kommer också att få arbeta med lösningar för att målet ska nås.

När temat är slut kommer de att ha en interaktiv nyhetssändning programmerad i scratch.

Presentera temat genom att visa den första filmen om globala målen. När ni har tittat på filmen, är det bra att helt kort prata i klassen om vad ni redan nu känner till om de globala målen.

2. Starta en nyhetsredaktion

Börja med att se filmen "Hur funkar en nyhetsredaktion" för att få en känsla för hur arbetet på en nyhetsredaktion kan gå till.

https://www.so-rummet.se/content/hur-funkar-en-nyhetsredaktion

Diskutera med eleverna vilka roller de tror att de kommer att behöva i redaktionen och dela upp dem i lagom stora grupper.

Organisera klassrummet: Som lärare tar du rollen som chefredaktör, leder projektet och ger feedback. Anpassa klassrummet för att matcha er nyhetsredaktion – antingen genom omorganisering för specifika roller eller genom att bilda nyhetsteam. 

Roller och gruppindelning: Diskutera vilka roller som finns i en nyhetsredaktion och hur dessa kan implementeras i projektet. Bestäm sedan hur ni vill arbeta: i grupper, individuellt eller i blandade team. Beslut om alla ska rotera mellan roller eller om några ska specialisera sig. Skapa nyhetsteam som passar för klassens storlek och säkerställ effektivt samarbete utan att teamen blir för stora. 

3. Programmera nyhetsstudion

Nu är det dags för den första programmeringsuppgiften och slutförandet av det första uppdraget. Eleverna ska nu skapa en studio i Scratch i vilken nyhetssändningen ska äga rum.

Uppdraget går ut på att programmera och välja studiomiljö och nyhetsuppläsare. Kodcentrum har tagit fram bakgrunder och sprajtar som passar att använda.

Globalspanaren

I Globalspanaren programmerar eleverna en nyhetssändning där robotar fungerar både som programledare och reporter.

Dessa robotar ställer frågor till tittarna och förklarar de globala målen, samt ger rapporter från olika platser. Projektet syftar till att lära eleverna programmering genom att skapa en interaktiv sändning.

Till uppgiften har vi tagit speciella sprajtar och bakgrunder i formen av åtta nyhetsrobotar och olika nyhetsstudior som ni kan välja mellan.

Avslutning

Stäm av med alla grupper att de har kommit igång och har kunnat skapa och spara sin studio i Scratch. Känn av om eleverna tycker att det känns enkelt att jobba i scratch eller om känslan är att ni skulle behöva stöd.