Lektion 4: Prototyp och Scratch

Förberedelser

  • 1 dator per grupp

  • Scratchkonton

  • Kontakta Kodcentrum för att få tillgång till coach

Genomförande

1. Experimentera i Scratch

Nu är det dags att skapa en prototyp i Scratch av elevernas idéer. Låt eleverna laborera fritt i Scratch utifrån den programmering de redan har gjort och sedan även prova att lägga till olika block för att se vad som händer.

2. Stöd av kodcoach

Har du anmält dig och valt att få hjälp av en kodcoach? Då får eleverna i detta momentet hjälp av en expert och kan ställa frågor.

Avslutning

Samla ihop eleverna och låt dem berättar hur det har gått för dem med programmering och idéutveckling. Känner sig alla klara eller behövs mer tid?