Viskleken

30-60 min

Är allt som finns på internet och i sociala medier sant? Hur ska man veta vad man kan lita på? Hur kan man vara digitalt källkritisk om information på nätet? Lek viskleken och diskutera i grupp.

Att vara ute på nätet och i sociala medier kan vara en utmaning och man behöver förstå hur information sprids och vem som ligger bakom det som sägs för att kunna veta om man kan lita på den. Det är lätt att dela vidare på nätet och mängder av kompisar kommer åt det som som lagts ut i olika sajter och kanaler.

Men allt som visas på nätet är inte alltid sant. Det kan vara någons egna idéer, ryktesspridning eller ren bluff. Här gäller det att veta hur man kan ta reda på om man kan lita på det som står - förstå vem som skrivit, varför och vad det betyder. Först då kan man bestämma om man vill dela vidare eller använda informationen på något sätt. Man behöver vara digitalt källkritisk.

I den här viskleken får du prova på att sprida vidare information och uppleva hur det ibland kan bli fel i informationen när den vandrar från den ena till den andra. Är informationen den samma på slutet av informationskedjan, som den var först i början från första källan? Kan man spåra vart någonstans informationen förändrades till att bli annorlunda än originalet?

Instruktion till handledare

Syftet med leken är att ge en lekfull upptakt för efterföljande diskussion om källkritik och informationsspridning och att deltagargruppen ges möjligheten att relatera till hur information kan spridas vidare och ibland förändras. Följ med fördel upp leken med en gruppdiskussion eller övningar kring källkritik och information på nätet och sociala medier (se tips längst ned på fritt material att använda.)

Förberedelser

Placera deltagarna i en stor ring på golvet eller i ett långt led. Minst 10 deltagare, gärna många fler.
Välj ut en deltagare som får hitta på en mening som ska spridas. (Eller var själv den som ska sprida en mening vidare.)

Gör viskleken så här:

En deltagare utses att börja och får hitta på en kort mening som denne tyst viskar till personen bredvid. Viktigt att endast nästa person hör vad som viskas.

Sedan viskar deltagarna i tur och ordning den mening de tycker sig ha hört av sin kompis bredvid, tills alla viskat en gång var varvet runt. Meningen får endast viskas en gång per deltagare, och den som lyssnar måste viska vidare det som den tror sig ha hört, även om det verkar knasigt. När den sista personen nås av meningen, säger denne meningen högt inför gruppen.

  • Blev det annorlunda än vad som sades i början? Vart någonstans i kedjan blev meningen annorlunda?

Förslag på meningar att sprida:

  • Det är människor som programmerar robotar.

  • Robotar är programmerade maskiner.

  • Världsmästaren i schack är ett datorprogram.

Varianter på leken

Hemligt uppdrag:

Ge två av deltagarna ett hemligt uppdrag, de ska byta ut ordet robot eller dator mot exempelvis en valfri frukt.

Rörelser:

Testa att göra ”samma sak” som i viskleken fast skicka vidare en rörelse istället för en mening. Ställ upp deltagarna i en lång kö, alla måste titta framåt mot samma håll och får inte kika bakåt förrän kompis  bakom knackar på ens axel.

Den som står längst bak knackar kompisen som står framför på axeln och visar ett kortare rörelsemönster med kroppen (be deltagaren att inte använda kända rörelser så som flossdans eller Dub, eller var med som handledare och skicka iväg första rörelsen för deltagna att använda).

Nästa person vänder sig i sin tur till kompisen som står framför, knackar på axeln och upprepar samma rörelser som hen precis sett, och så går sen rörelsen vidare framåt i ledet, steg för steg. När rörelsen visats till deltagaren längst fram i ledet, får första och sista deltagaren i ledet visa varandra den rörelse som uppstått, och den som först skickats. Har rörelsen förändrats?

Förslag på rörelser:

  • Huvud, axlar, knä och tå

  • Klapp på kind, huvud och gapa stort 3 gånger.

  • Handrörelser, fotstegsrörelser, armar i korsrörelser, etc.

Diskutera i grupp

Knyt an viskleken till källkritik och informationsspridning på nätet:

Genom att knyta ihop viskleken med källkritik kan man visa hur ett budskap medvetet eller omedvetet kan förvrängas när den vandrar mellan flera personer. Det kan ju bli ganska skojigt i leken men det kan också få förödande konsekvenser beroende på sammanhanget om det sprids i verkligheten och på nätet. 

När ni har lekt viskleken kan ni gå in på grundläggande kunskaper i källkritik, diskutera i helgrupp och led deltagarna med öppna frågor om vad de tänker kring information på nätet och sociala medier.

Fördjupande material källkritik:

  • Vill ni gå in ännu djupare på källkritiken vill vi tipsa om UR:s serie "Är det sant?" för åk 4-6, med tillhörande lärarhandledning. Serien består av sex avsnitt som är ca 15 minuter långa var.