Rita och beskriv

30 min

Det här är en övning i att ge och ta emot instruktioner, där du ska få din kompis att rita exakt det du beskriver. 

Leken handlar om hur noggrann du behöver vara när du instruerar en dator. Du behöver tänka på att ge instruktionen i rätt ordning, den måste vara exakt och innehålla allt som "datorn" behöver veta för att utföra sitt uppdrag.

Samtidigt kommer du kanske att märka att det finns skillnader mellan datorer och människor, till exempel att människor tolkar saker olika och att din kompis kanske inte tolkar din instruktion så som du tänkt dig.

Instruktion till handledare

Beroende på deltagarnas ålder kan de behöva ganska mycket handledning för att komma igång med leken. Det här är också en övning som ni gärna kan göra flera gånger, vid olika tillfällen, för att utveckla färdigheten att ge tillräckliga instruktioner.

 1. Dela in deltagarna parvis (deltagare A och B) och ge dem varsitt papper och penna.

 2. Alla deltagare får sätta sig med ryggarna mot varandra. De ska inte se varandras papper. 

 3. Förklara lekens regler och ge ett exempel på hur det kan fungera, se nedan.

 4. Viska till deltagare A vad hen ska rita, samma för alla par. Det bör vara något utan allt för mycket detaljer, och du kan uppmana deltagare A att rita så enkelt som möjligt. Exempel: blomma, hus, robot.

 5. Deltagare A får börja med att rita själv på sitt papper, under tystnad. Därefter ska deltagare A försöka beskriva för deltagare B hur denne ska rita samma sak.

 6. När deltagare A tycker att deltagare B har ritat klart, får de jämföra teckningar. Hur blev resultatet? Liknar teckningarna varandra? Vad skiljer dem åt?

 7. Låt deltagare A och B byta roller och ge dem en ny utmaning att rita.

 8. Låt alla deltagare visa upp sina teckningar och berätta hur de tyckte att det var att ge och ta emot instruktioner. Var det svårt eller enkelt? Liknade teckningarna varandra? Vad hade de velat göra annorlunda?

Regler

 • Du får inte berätta vad som ska ritas, bara hur det ska ritas.

 • Du får beskriva former: kvadrat, cirkel, rektangel och så vidare.

 • Du får beskriva storlek. Storlek kan anges i cm eller jämfört med något annat som ritats, i bråktal eller procent om deltagarna känner till och kan använda detta - annars använd mindre/större än något annat som ritats. Det går även att ange i egna mått som t ex lillfinger, nagel, penna, sudd.

 • Du får beskriva position. Position anges som var på pappret: vänster, mitten, höger och så vidare, eller jämfört med något annat som ritats. 

Exempel på instruktion

Så här kan en instruktion låta om du vill att din kompis ska rita ett hus:

 • ”Rita en kvadrat vars sidor är 20 cm långa, mitt på pappret.”

 • ”Rita två mindre kvadrater inuti den stora. De ska båda ha 3 cm långa sidor. De ska ligga bredvid varandra, i sidledd, mitt i den stora kvadraten. Mellan de små kvadraterna ska det vara 3 cm.” 

 • ”Rita en rektangel som börjar mitt på den stora kvadratens botten, och går uppåt 5 cm. Rektangeln ska vara 3 cm bred.”

 • ”Rita en triangel som ligger ovanpå den stora kvadraten. Triangelns botten ska vara lika lång som den stora kvadraten.”