Lektion 3

Vad är cirkulär ekonomi?

Grundläggande principer i cirkulär ekonomi

En cirkulär ekonomi handlar om att använda saker så länge som möjligt och minska slöseri. Istället för att bara tillverka, köpa och sedan slänga saker, ser vi till att använda dem om och om igen. När produkter till slut inte kan användas mer, ser vi till att de repareras, omvandlas till nya saker eller material återvinns. Detta bidrar till att skydda klimatet och spara på jordens resurser som skog, metaller och olja. En cirkulär ekonomi liknar naturens eget kretslopp och strävar efter att använda så lite nya resurser som möjligt.

Åtgärder för en cirkulär ekonomi

För att ekonomin ska bli mer cirkulär måste vi förändra hur vi producerar och konsumerar varor, genom att t.ex.

 1. Köpa färre nya saker.

 2. Tänka smart när vi designar produkter och förpackningar.

 3. Återanvända saker mer.

 4. Återvinna mer material.

 5. Förbättra designen och innehållet i produkterna för återanvändning och återvinning.

Elevernas utmaning:

Här är det dags för eleverna att titta på lösningar och hur en cirkulär ekonomi fungerar. Fördjupa er, titta på filmer och diskutera vad det innebär och hur det skulle påverka elevernas liv att tänka mer cirkulärt.  

Faktaord för förståelse av cirkulär ekonomi

För att elever ska kunna förstå texter och filmer som handlar om cirkulär ekonomi är det viktigt att de känner till och förstår vissa faktaord. En strategi för att förbättra elevernas läsförståelse är att börja med att introducera dessa faktaord. Vi rekommenderar att du som lärare först presenterar orden för eleverna. Ge sedan varje elev en lista med dessa faktaord. Tillsammans kan ni sedan utforska och skriva ner förklaringar som är relaterade till elevernas egna erfarenheter. Här är några förslag på faktaord att börja med, men känn dig fri att lägga till fler allt eftersom ni lär er mer om ämnet.

Faktaord:

 • Återvinna: Att göra nya saker av material som redan har använts, så att ingenting går till spillo.

 • Cirkulär ekonomi: Ett sätt att använda och ta hand om saker så att de håller länge och vi inte behöver ta så mycket från naturen.

 • Konsumtion: När vi köper och använder saker som kläder, leksaker och mat.

 • Produktion: Att skapa något nytt, som när fabriker gör leksaker eller kläder.

 • Designa: Att planera och bestämma hur en sak ska se ut och fungera innan den görs.

 • Livslängd: Hur länge något kan användas innan det blir för gammalt eller går sönder.

Diskussionsfrågor för att tänka på hur vi använder saker:

Låt oss diskutera praktiska sätt för att införliva cirkulär ekonomi i vardagen. Använd stegen som grund för att skapa en dialog med eleverna om vad en cirkulär ekonomi innebär för dem och hur de kan tillämpa dessa principer i sina liv.

 1. Mindre konsumtion av nya saker:

  Vad kan du göra för att använda mindre plast i din vardag? Skriv ner fem saker.

 2. Smartare design:

  Tänk på en förpackning du använder ofta. Hur skulle den kunna göras bättre? Exempel: En vattenflaska där locket inte försvinner när du öppnar den.

 3. Använd om igen:

  Vilken plastprodukt slänger du som du kan använda igen? Kom på minst två saker.

 4. Återvinn mer:

  Hur kan du återvinna mer i ditt dagliga liv? Ge några exempel.

 5. Tänka nytt med produkter:

  Kan du komma på en sak du använder varje dag som kunde ha ett bättre material eller design? Exempel: Ta med din egen kopp när du köper kaffe istället för att använda en engångsmugg.

Dela med er av era tankar

Efter att eleverna har kommit på egna idéer med hjälp av diskussionsfrågorna, kan du som lärare låta dem dela med sig av sina tankar på olika sätt. Här är några exempel på hur de kan presentera sina idéer:

 • I smågrupper.

 • Tillsammans i hela klassen med en stor tankekarta.

 • Skapa ett ordmoln digitalt, till exempel med hjälp av Mentimeter.

Spana hemma

Be eleverna göra en spaning på hemmaplan. Vad skulle de kunna göra om och återanvända som de redan har hemma? 

Redovisa för varandra i klassen.  

Spana i kommunen

Be eleverna undersöka hur den egna kommunen fungerar. 

Frågeställningar som kan vara aktuella att eleverna undersöker: 

 • Hur tar kommunen hand om sopor och hur sker återvinningen? 

 • Hur tar kommunen hand om just plast?  

 • Hur tänker kommunen om cirkulär ekonomi och gör den något för att uppmuntra till det? 

 • Vad ser ni för möjligheter som ni tycker att er kommun skulle kunna göra? 

Designa ett eget Cirkulära Köpcentrum

Designa ert egna ”Cirkulära Köpcentrum” i klassen med enbart återvunna varor. Jobba i grupper eller hela klassen tillsammans. 

Designa ett köpcentrum eller en enskild butik som säljer varor som tidigare använts till något annat.  

Ni väljer själva hur ni vill jobba och hur stort projektet ska vara.

Tips till skolor med Minecraft Education

Det cirkulära shoppingcentret är en övning som kan göras på många olika sätt. Men om skolan har Minecraft Education är det en väl lämpad övning.

Gör så här: 

 1. Starta en gemensam värld i klassen eller be eleverna jobba i grupper där varje grupp har en egen värld.  

 2. Uppdraget är att designa var sin butik som säljer varor med ett cirkulärt tänk. Vad skulle eleverna vilja sälja? På vilken sätt skulle detta vara bra för miljön? Hur blir det cirkulärt? 

 3. Bygg butiken i Minecraft education. Be eleverna använda skyltar, boken, kameran och NPCer för att berätta och dokumentera. 

 4. När alla har byggt klart, genomför en ”shoppingtur ” i alla butiker och varje butik får presentera vad de säljer och hur det är bra ur ett cirkulärt perspektiv.

Behöver du som lärare stöd i Minecraft Education?

Besök vår kom igång sida för Minecraft Education, och tips kring hur du kan nyttja de pedagogiska delarna i verktyget.