Kunskapsbank för dig som har Minecraft Education i skolan

Vad är Minecraft Education?

Minecraft Education är en pedagogisk version av Minecraft som erbjuder en interaktiv plattform där elever kan utforska och skapa i en virtuell miljö, inklusive möjligheter till grundläggande programmering och problemlösning. Detta verktyg tillåter lärare att integrera spelbaserat lärande i undervisningen, vilket kan stimulera elevers kreativitet och tekniska färdigheter.

Minecraft Education är tyvärr inte en kostnadsfri resurs, men eftersom vi vet att flera skolor har programmet erbjuder vi en kunskapsbank för att komma igång med dess pedagogiska delar och programmering.

Använda i Minecraft Education i plastuppgiften

Minecraft Education är ett utmärkt sätt för dig och dina elever att jobba med det här temat. Eleverna kan till exempel bygga sina prototyper och uppfinningar samt presentera sina byggen (Uppdrag 4 och 5) men de kan också använda Minecraftvärlden för att visa på vad de hittat i de andra uppdragen.

Kunskapsbank

Boken och kameran - för dokumentation

NPC - för att ge fakta och guida

Pedagogiska inställningar

Dela eller anslut till värld

Neka block och gränsblock

Avancerad läsare

Koda i Minecraft

Instruktioner och tips

Inlogg och nedladdning

 • För att kunna jobba med temat i Minecraft Education måste ni ha en licens till detta på er skola eller kommunen. Om du är osäker, hör med IT avdelningen då det i många fall finns licenser men de är inte påslagna utan måste slås på via efterfrågan.

 • Både som lärare och som elev måste ni ladda ner Minecraft Education antingen via Minecraft Educations officiella hemsida Download | Minecraft Education eller via den portal som er kommun använder.

 • Minecraft Education skiljer sig från den Minecraft eleverna har hemma. I Minecraft education finns pedagogiska verktyg som du som lärare kan ha nytta av i klassrummet.

 • Logga in med ditt och elevernas skolkonto.

Du som lärare måste bestämma hur ni vill använda Minecraft Edu för det här temat. Ta ställning till frågor såsom:

Världar:

 • Ska vi ha en värld där alla elever är med och skapar tillsammans? Är det beslutet så gör du som lärare de första inställningarna i Minecraftvärlden och är den som delar världen med dina elever. När lektionen är slut och du loggar ut så loggas även eleverna ut från världen tills du öppnar upp den igen nästa gång det är dags att jobba.

 • Ska eleverna i stället jobba i grupper där varje grupp har en Minecraftvärld? Utse då en elev i varje grupp som är den som skapar och delar världen. När den eleven loggar ut och lektionen är slut loggas också alla andra i gruppen ut. Om den eleven är sjuk måste du som lärare kunna logga in på Minecraft edu med den elevens inlogg och dela världen med gruppen.

 • Ska eleverna jobba enskilt med sin del i Plastprojektet? Eleven loggar då in och skapar en egen värld i Minecraft Education efter era överenskommelser om inställningar och världstyp. Världen sparas då på ”Mina världar” hos eleven och där kan hen fortsätta jobba varje gång.

När jobba i Minecraft Education?

 • Bestäm innan ni börjar projektet vilka delar av Plasttemat som ska finnas i er Minecraftvärld och vilka uppdrag som ni ska jobba med på annat sätt.

 • Bestäm också förhållningsreglerna för NÄR ni jobbar i Minecraftvärlden. Är det du som styr världen så har du den kontrollen men om eleverna jobbar i par eller enskilt, vill du att de ska fortsätta jobba hemma tillsammans eller enskilt eller ska detta arbete i Minecraft endast vara något ni jobbar med i skolan. Bestäm de förutsättningarna innan.

Dokumentation

I Minecraft Education finns det flera pedagogiska hjälpmedel för dokumentation såsom:

 • En bok på 50 sidor att skriva i.

 • En kamera som tar kort som kan infogas i boken.

 • Skyltar som kan användas för text.

 • En NPC ( non player character) som kan vara berättare av fakta i Minecraft eller guida vidare i världen.

NPC

 • En NPC är som nämnt innan en Minecraftfigur som levererar fakta i form av text eller ger instruktioner. Texten går att både läsa och lyssna på om man trycker på högtalarsymbolen.

 • En NPC kan också lägga till länkar så att det går att läsa faktatexter som NPC tipsar om

 • En NPC kan också hjälpa er att länka till era Scratchprojekt Plastsamlaren så att ni på så sätt kan guida in besökare till att också testa att spela Plastsamlaren.