Från idé till uppfinning

Lektion 4 - Innovation

Nu ska eleverna använda det som de lärt sig om plast och dess påverkan på naturen, cirkulär ekonomi samt de globala målen.

De ska skissa på en innovation, en egen idé och prototyp som kan minska mängden plast i havet eller naturen.

Vem vet, kanske kommer de på en idé som kan göra skillnad i framtiden? Här kommer förslag till en arbetsgång med tips på hur du som lärare kan stötta eleverna med processen. 

Process inspirerad av Design Thinking-metoden

Den här delen är inspirerad av design thinking-metoden.

 • Fundera över hur behoven ser ut i samhället och vilka typer av uppfinningar behövs för att minska plasten i havet och naturen?

  Ställ frågorna som vad, hur och varför. På så sätt skapar eleverna en förståelse för behovet.

 • Idégenerera. Uppmuntra dem att i sina grupper att tänka högt och lågt och utanför boxen för att komma på en eller flera idéer. Problemet som ska lösas är att minska plasten i naturen och skapa en mer cirkulär ekonomi. Gruppen väljer en av idéerna.

 • Med hjälp av sin idé bygger och/eller skissar eleverna på en prototyp

 • Grupperna ger feedback på varandras prototyper. Feedbacken hjälper eleverna att förbättra, utveckla och upptäcka nya möjligheter.

 • Utveckla prototypen vidare efter feedback

Att jobba framåt i klassrummet

Summera  

Börja med att diskutera med eleverna vad de har lärt sig om plast, dess egenskaper och effekter på naturen.

 • Vad har jag lärt mig om plast och dess effekter på naturen? 

 • Vad har jag lärt mig om cirkulär ekonomi och de globala målen? 

När alla eleverna skrivit under några minuter och har ett underlag, summera tillsammans med eleverna i en tankekarta vad för ny kunskap de har fått med sig om plast. Den här kunskapen kommer kunna användas som underlag för de innovationer och idéer som eleverna ska skissa på här i lektion 4. 

Diskutera med eleverna 

Använd deras nya kunskaper och diskutera:

 • Vilka behov har mänskligheten och naturen kopplat till plast?

 • Vilka möjligheter ser de för framtiden? 

 • Vilka produkter eller idéer kan minska andelen plast i naturen?

 • Vilka möjligheter finns framåt med ny teknik, cirkulär ekonomi och plast?  

Vad är en prototyp?

Eleverna ska skissa på en idé eller prototyp. I lektion 4 är prototyp ett faktaord, lyft därför betydelsen av ordet med eleverna.   

Men vad är definitionen av en prototyp?

En prototyp är som en första version av en produkt som man vill skapa. Det är som att rita en bild eller göra en modell av något som man vill bygga eller skapa. Man kan titta på prototypen och se om det är något som man vill ändra eller göra bättre innan man börjar bygga den riktiga produkten.

Brainstorming 

Idéer och prototyper 

Nu ska eleverna idégenerera dvs. komma på idéer till en prototyp som minskar plast i naturen. Ibland kan elever ha svårt att komma i gång och få idéer. Då kan det hjälpa att du som lärare lyfter upp många olika idéer som kommer från eleverna och sedan låta dem välja från listan och utveckla en idé vidare. En gemensam brainstorming om idéer till prototyper kan vara ett bra sätt att sätta i gång tänket. Till er hjälp kan ni t.ex. skapa ett digitalt ordmoln på Mentimeter Interactive presentation software - Mentimeter eller skriva på whiteboard eller datorn. 

Skiss till en idé  

Nu har dina elever förhoppningsvis tillsammans samlat ihop en mängd olika idéer till prototyper som minskar andelen plast i naturen eller som kanske med hjälp av cirkulär ekonomi återanvänder plast så att får nytt liv i ett annat format. Det är dags att låta eleverna sätta sig i grupper och välja ut en av idéerna från brainstormingen som de vill skissa vidare på.  

Skapa prototyper 

För att eleverna ska kunna testa om idéerna löser utmaningen med plast så behöver ni visualisera dem. Eleverna behöver helt enkelt skapa enkla prototyper. Dessa kan göras på papper, digitalt eller någon typ av byggen. Belys för eleverna att det handlar om att hitta bästa möjliga lösning för den utmaning de har. 

Feedback och frågor till varandra 

För att du som lärare eller andra elever ska kunna ge konstruktiv feedback och ställa bra frågor behöver du be dina elever att kort beskriva sin prototyp med hjälp av tre frågeställningar:  

 • Vad gör prototypen och hur fungerar den? 

 • På vilket sätt hjälper prototypen att minska plast i naturen? 

 • Hur är prototypen miljövänlig, innovativ och påhittig? 

Anmälan

Vid anmälan skickar vi ut:

 • Feedbackmodellen 2 stjärnor och 2 frågor

 • Elevblad i PDF-format med frågeställningar

Elevfeedback: Övningen Move

Ge och ta emot feedback:  

 1. Gruppera klassrummet i feedbackbord där två grupper placeras per bord. Vid varje bord finns det nu två grupper som turas om att ge varandra feedback efter en given struktur.

  De två grupperna turas om att visa och berätta om sin prototyp med hjälp av de tre frågeställningarna:

 • Vad gör prototypen och hur fungerar den?

 • På vilket sätt hjälper prototypen att minska plast i naturen?

 • Hur är prototypen miljövänlig, innovativ och påhittig?

2. Båda grupperna turas om att ge varandra feedback först muntligt och sedan skriftligt med hjälp av tex. feedback dokumenten two stars and two questions.

3. När bordet är klar med sin feedback roterar en av grupperna till nästa bord och gör om processen med nästa grupp. Du som lärare är den som bestämmer över rotationen, när den ska ske och hur.

4. Efter att ha roterat ca tre gånger så har varje grupp fått feedbacksunderlag både muntligt och skriftligt och kan ta med sig det inför den fortsatta utvecklingen av sin prototyp.

Feedback från dig som lärare:  

Eleverna beskriver och visar sina prototyper i ett dokument eller digitalt t.ex. i en PPT som de delar med dig som lärare. Ge varje grupp sin feedback och ställ frågor om deras prototyp. 

Använda feedback för att förbättra prototyper

Nu när eleverna har fått feedback på sina prototyper är det dags att uppmuntra dem till att använda feedbacken för att ändra och förbättra sin prototyp. När de är färdiga med förbättringarna uppmuntra dem då att visa sin prototyp igen och få ny feedback. Fortsätt så tills du som lärare känner att varje grupp har fått jobba med sin prototyp och ni i klassen är nöjda och redo att förbereda era redovisningar  

I nästa lektion är det sedan dags för eleverna att förbereda och genomföra en presentation av sin prototyp.