Lektionsöversikt Matvinnaren

Här hittar du en lektionsöversikt för koduppdraget Matvinnaren. Det går självklart lika bra att använda uppdraget på bibliotek, fritids eller för andra typer av barngrupper.

I detta tema finns en introduktionsuppgift för att bekanta sig med variabler och operatorer i Scratch och sedan finns det en uppgift att utgå ifrån när eleverna ska göra sitt uppdrag och skapa egna prototyper i Scratch.  

Använd gärna informationssamlingen Fatta tekniken som ger dig och dina elever vardagsnära förklaringar och exempel till vad datalogiskt tänkande, programmering och kod och digital kompetens innebär. 

Lektion 1

Presentation av tema och uppdrag

 • Film med Karma

 • Presentation om matsvinn

 • Diskussionsfrågor om matsvinn 

Räkna på maten

 • Datorfri övning: Matsvinn räkneövning

 • Tilläggsuppgift: Undersök matsvinn på er skola

 • Tilläggsuppgift: Visualisera med digitala verktyg 

Introduktion i Scratch

 • Introduktion i Scratch: Matvinnaren - intro

 • Genomgång av variabler (data) och operatorer 

Uppdraget

 • Datorfri övning för att hitta på idéer till egen prototyp

 • Uppdraget i Scratch: Matvinnaren - uppdrag 

Presentation

 • Elevpresentationer av uppdraget i Scratch

 • Frågor till eleverna