Fatta teknik

Det finns så mycket roligt inom teknik, programmering och robotar. Här har vi samlat information som kan lära och inspirera i klassrummet.

Här kan du bland annat få reda på hur en dator tänker och hur du själv kan tänka på ett sätt som gör att du kan "prata" med en dator.

Tänk datalogiskt

Att tänka datalogiskt betyder att du tänker som en dator, alltså på ett sätt som kod är uppbyggt på.