Rymdattack – Micro:bit styrkontroll

Svårighetsgrad

Rymdattack - micro:bit styrkontroll

I denna uppgift kommer du att få ändra i ditt skapade Rymdattack spel så att rymdskeppet

styrs och att du skjuter skott med hjälp av en micro:bit som handkontroll.

image alt text

Om du aldrig har jobbat med micro:bit i Scratch förut, ta en titt på micro:bit uppvärmingsuppgiften först!

1 - Remixa ett befintligt projekt

Den här uppgiften bygger på att du redan har skapat ett Rymdattack spel innan som du nu kan koppla till en micro:bit. Om du inte har ett färdigt Rymdattack spel, kan du använda dig av vårt exempelprojekt av Rymdattack nedan:

 1. Gå till ditt Rymdattack projekt i Scratch eller till exempelprojektet https://scratch.mit.edu/projects/118440149/ om du inte har ett eget kodat Rymdattack.
 2. Se till att du är inloggad i Scratch och klicka på knappen Remix, så sparas en ny version av Rymdattack spelet till dig.

image alt text

Nu kommer projektet öppnas i Scratch studion.

 1. Ge projektet ett nytt namn! Namn på projekt hittar du i mitten långt upp på skärmen. Byt ut det som står till ett eget namn.

image alt text

Det är viktigt att du remixar och får ditt nya projekt så du inte fortsätter på ett gammalt projekt! Annars sparas inte det du skapar till din Scratch-profil.

2 - Koppla upp dig mot micro:bit

De här instruktionerna förutsätter att du har installerat din micro:bit med de nödvändiga grejorna så att Scratch kan prata med din micro:bit. Om du inte har gjort det - ta en titt på uppvärmingsuppgiften om hur man installerar.

Nu ska du lägga till nya micro:bit block i Scratch, som du sen kan koda med:

 1. Klicka på knappen för Lägg till ett tillägg längst ner till vänster i Scratch.

Knapp "Lägg till ett tillägg" i Scratch

 1. Scrolla ner i listan och klicka på bilden för micro:bit.

image alt text

Nu kommer Scratch att automatiskt försöka hitta och ansluta till din micro:bit.

 1. Klicka på Koppla upp när den hittat din enhet.

image alt text

 1. Klicka på på Gå till redigeraren för att komma tillbaka till Scratch.

Nu har du fått en ny kategori med kodblock för micro:bit nere till vänster i listan med kodblock. Kodblocken kan användas som vanligt för att koda tillsammans med andra block i Scratch.

3 - Styr rymdskeppet med micro:bit

Nu är det dags att få rymdskeppet att förflytta sig med hjälp av micro:bit som handkontroll. Istället för att styra rymdskeppets rörelser med vänster och höger piltangent på datorn ska den styras genom att luta micro:biten åt höger och vänster. Gör såhar:

 1. Gå till koden för rymdskeppet i Scratch.

 2. Hitta för alltid-loopen som styr rymdskeppets rörelse. Den bör se ut ungefär som i bilden nedan.

image alt text

 1. Ta bort de två om-satserna, men lämna kvar blocket som gör att rymdskeppet studsar vid kanten i loopen.

Micro:biten kan känna av om du lutar på den och i vilken riktigt du lutar den. Här ska vi använda oss av lutningen till vänster som kan vara 0, mindre än 0 (<0) eller större än noll (>0).

Värdet på lutningen illustreras i denna bild (där 0 är antal grader på lutningen):

image alt text

Det här ska vi nu använda för att förflytta rymdskeppet i spelet. Gör såhär:

 1. Dra in ett block ändra x med "10" och lägg den innanför för alltid-loopen.

 2. I stället för värdet 10 drar du in ett block from micro:bit kategorin som heter luta riktning "vänster"

image alt text

Testa spelet! Kan du styra rymdskeppet genom att luta på micro:biten?

Om du gjort som instruktionerna ovan kommer troligtvis rymdskeppet att röra på sig för fort. Det kan vi fixa genom att skala ner lutningen.

 1. Ändra koden så att ändra x med blocket har värdet 0.1 * luta riktning vänster

image alt text

Här använder vi oss av en operator för att göra förändringen i x mindre!

Testa spelet igen! Rör sig rymdskeppet lagomt snabbt?

4 - Skjut skott med micro:bit

Nu ska du få koda så att du också kan skjuta iväg skott med micro:bit.

 1. Gå till koden för skottet

 2. Dra in ett block om knapp "A" trycks ned till kodytan.

 3. Flytta all kod som är under blocket när "mellanslag" tangenten trycks ned till micro:bit blocket.

image alt text

Testa spelet! Kan du skjuta med A-knappen på micro:bit?

Färdig!

Grattis, nu har du kopplat ihop dit spel med en handkontroll. Nu kan du spela ditt Rymdattack spel precis som om det vore en xBox eller en Playstation.