Lektionsöversikt Sagolabyrinten

Här hittar du en lektionsöversikt och en videogenomgång av blockprogrammeringsverktyget Scratch och uppgiften Labyrinten. Vi går igenom av vad du som pedagog (eller annan vuxen som kodar tillsammans med barn) behöver veta.

Del 1

Del 2

Lektion 1

Presentation av tema och uppdrag

  • Förklara uppdraget

  • Ge instruktioner för tankekarta

  • Planera spelet

Dags att koda

  • Programmera uppgiften Labyrineten

  • Följ instruktionerna steg-för-steg

Testa och utveckla

  • Eleverna testar varandras spel

  • Ger varandra feedback

  • Utvecklar och finslipar spelen

Dags att skriva

  • Med hjälp av sin tankekarta och spel skriver eleverna sin saga