Lektion 3: Testa och ge feedback

Testa varandras spel

Nu har ni lika många Sagolabyrinter som det finns elever i klassen. Antagligen märker ni också att fastän alla fått samma instruktion så är de flesta sagolabyrinter olika varandra.

Som lärare kan man lyfta det som ett exempel på vad som händer när man får vara kreativ och programmering är också ett sätt att uttrycka sig kreativt.  

Låt eleverna testa varandras labyrinter och få verkliga mottagare till deras produktioner.

Ni väljer hur ni utför testet men ett förslag kan vara att du som lärare styr så att varje elev flyttar plats ett hack till höger och sedan låter dem testa spelen någon minut för att sedan på given signal flytta ett hack till åt höger. Lagom antal test är kanske 5 stycken.  

Ett annat förslag är att du som lärare som har ett Lärarkonto i Scratch skapar en Scratchstudio där du lägger in alla elevernas spel. Här kan du lära dig hur!

Oavsett hur eleverna får testa varandras spel har du som lärare här en gyllene chans att jobba med feedback.  

Elevintruktioner

Vill du som lärare ge eleverna en kortfattad instruktion och frågeställningar som stöd, använd PDF med elevinstruktioner.  

Frågeställning:

  • Fungerade Sagolabyrinten som du tänkte? 

  • Fungerade koden? 

  • Var Labyrinten designad så att det fungerade att spela på en lagom nivå? 

  • Såg du något som en kompis gjort som du också vill ha i din Sagolabyrint? Fråga om du får låna idén! Det är alltid bra att inspireras av andras idéer.