Uppdrag 3: Månfärden

I detta uppdrag ska du koda ett rymdspel där din rymdraket ska åka mellan jorden och månen. Innan du kan börja med programmeringen ska du skapa en spelplan som är planen för hur just din resa kommer ske. Nu är det upp till dig att lösa utmaningen!

Rymduppgift

Vad vet du om satelliter?

Hjälp Obi, Wan och Zen att nå jordens naturliga satellit!

Börja med att läsa Kapitel 3 i Leia och björndjuren knäcker Rymdkoden - elevmaterial.

När en resa ska planeras ute i rymden behövs det mycket kunskap kring vad som finns i rymden. Här kan du hitta både naturliga satelliter, som månen, och satelliter vi människor har skapat för att hjälpa oss på jorden. Nu får du börja uppdraget med att svara på några frågor om satelliter. 

Alla svar hittar du i kapitel 3 i berättelsen. 

Frågor att besvara

  1. Vad är en satellit?

  2. Månen är en naturlig satellit till jorden. Men det finns också andra satelliter, de som människor sänt upp. Vilken nytta kan man ha av satelliter?

  3. Från vissa satelliter kan man se luftföroreningar. Vad är det för något?

Kluringen

Vad ska vi göra för att minska övergödningen och algblomningen men ändå kunna odla vete, korn och potatis?

Matteuppgift

Gör en spelplan för månfärden

Innan du kan åka till månen behöver du planera resan.

Första gången vi människor tog ett kliv på månen var år 1969. Det var en resa som krävde en omsorgsfull och grundlig planering då det inte är riskfritt för oss människor att resa i rymden. Nu är det din uppgift att planera hur just din resa ska se ut mellan jorden och månen!

I denna uppgift ska du skapa ett spel där din raket ska åka mellan jorden och månen. Innan vi kan börja med programmeringen ska du skapa en spelplan som avgör hur just din resa kommer se ut.

Nedan finns det tre länkar som leder till matteuppgifterna. Skillnaden på materialet är svårighetsgraden – kolla med din lärare vilken av uppgifterna som du ska göra!

Koduppgift

Koda din resa till månen

Programmera ett rymdspel där du använder koordinaterna från matteuppgiften för att skicka rymdraketen från jorden till månen.