Lektion 1

Plast - introduktion till temat

Det är dags att starta upp temat och som en uppstartsinspiration kan du som lärare välja att visa den här korta filmen. Det är en inspirationsfilm på 2 min där Dino talar till FN. Temat handlar om att det är dags att agera och att alla kan göra något.   

Gå igenom temat med eleverna och lyft tankar och frågeställningar.

Har ni varit med på till exempel skräpplockardagarna eller på annat sätt uppmärksammat hur mycket skräp, och då speciellt plast, som ligger ute i naturen? Ha med de tankarna som ett avstamp till temat. 

Vad är problemet med just plast? 

För att kunna vara med och skapa idéer och tankar i det här temat behöver eleverna kanske lära sig mer om plast.

Till hjälp i diskussioner kan ni ha följande frågeställningar: 

  • Vad vet eleverna redan om plast?  

  • Vad är historien bakom plast ( det har ju inte alltid funnits)?  

  • Vad använder vi plast till idag? 

  • Vad använder eleverna plast till i vardagen? Hemma? I skolan? 

  • Vad är bra med plast?  

  • På vilket sätt är det dåligt för miljön med plast? 

  • Vilka andra material kan man använda i stället för plast? 

  • Finns det uppfinningar och företag som hittat ersättningar till plast? 

Lästips om plast

Här hittar du information om plast på lättläst svenska från Naturvårdsverket och svenska miljöinstitutet:  

Globala målen

De globala målen är framtagna med målet att de områden som finns med där behöver vi människor skapa förändring kring till år 2030.  

Titta och läs på om de vad de Globala målen står för.  

Vilket av målen är aktuella när vi pratar om Plast? Är det fler mål än ett?  

För stöd och stöttning och fakta som riktar sig mot skolan hittar ni information och lättlästa texter bland annat på den Globala skolan men givetvis på flera andra sidor anpassade för skola:  

Ge eleverna en utmaning från branschen

Vill du inspirera eleverna med en utmaning från ett företag som arbetar cirkulärt med plast kan du visa dem denna video. Den utmanar dem att utveckla idéer för att tackla plastfrågor.

Fredrik Malmfors, vd, Lignin Industries