Lektion 3: Uppdraget idéövning

Förberedelse

  • Presentationsdator och storskärm kopplat till nätverk behövs

  • Förbered uppdragsfilmen från ABB

  • Bestäm om eleverna ska arbeta enskilt eller parvis med idéövning och Scratchuppgift

  • Läs igenom instruktionen till idéövningen "En egen robot"

  • Skriv ut önskat antal av Min robot - idé och Min robot - flödesschema

1. Påminn om uppdraget

Du kan påminna om uppdraget genom att visa uppdragsfilmen igen. Beskriv uppdraget, att eleverna ska få hitta på en egen samarbetsrobot som kan hjälpa dem och lösa uppgifter tillsammans med dem. Förklara uppdraget utifrån det tema som eleverna ska få använda sig av:

  • Elevernas egna vardagsproblem (Vad vill du ha hjälp med hemma?)

  • En lokal samhällsutmaning (Vad kan robotar hjälpa oss med i skolan? Inom vården?)

  • Globala målen och utmaningar inom t ex miljö- och klimat eller mänskliga rättigheter (Hur kan robotar hjälpa oss sortera sopor? Motverka näthat? Öka jämlikhet och jämställdhet på arbetsplatser?)

Berätta även om eleverna ska arbeta enskilt eller parvis med sina robotar. 

2. Idéövning: "En egen robot"

Övningen "En egen robot" går ut på att hitta på idéer till en egen samarbetsrobot, hur den ska se ut och hur den ska fungera. Eleverna kommer först att få rita och beskriva sin robot i mallen Min robot — idé och därefter skapa ett så kallat flödesschema som beskriver hur roboten ska programmeras, med mallen Min robot — flödesschema.

För den här övningen är det viktigt att du som lärare kan hjälpa eleverna att omvandla sin robotidé till något som de sedan kan koda i Scratch. Om de har avancerade idéer behöver dessa förenklas för att de ska kunna koda sin "prototyp", en testversion av hur roboten är tänkt att fungera.

Påminn eleverna om förra lektionens genomgång där ni pratatade om att robotar styrs genom villkor som talar om att OM roboten tar emot ett visst input (indata) med sina sensorer, DÅ ska roboten ge ifrån sig en viss output (utdata). Det är detta som eleverna ska formulera i sina flödesscheman!

Som förberedelse till övningen kan du använda presentationen "Om robotar och AI" och diskussionsfrågorna om robotar och AI, eller egna frågeställningar utifrån det valda temat. Om ni redan har gjort detta, påminn eleverna om vad de hade för idéer då!