Lektion 1: Introduktion till tema och uppdrag

Förberedelse: 

 • Presentationsdator och storskärm kopplat till nätverk behövs 

 • Förbered uppdragsfilmen från ABB 

 • Förbered presentationen "Om robotar och AI" 

1. Uppdrag från ABB

Berätta kort om temat "Min robot" och att eleverna ska få hitta på och programmera en egen robot. Du som lärare väljer hur du vill använda uppdraget så som det passar din undervisning. Du kan t.ex. utgå från:

 • Elevernas egna vardagsproblem (Vad vill du ha hjälp med hemma?)

 • En lokal samhällsutmaning (Vad kan robotar hjälpa oss med i skolan? Inom vården?)

 • Globala målen och utmaningar inom t ex miljö- och klimat eller mänskliga rättigheter (Hur kan robotar hjälpa oss sortera sopor? Motverka näthat? Öka jämlikhet och jämställdhet på arbetsplatser?)

Visa uppdragsfilmen där eleverna får möta två personer från det svenska företaget ABB och höra om hur deras samarbetsrobotar fungerar. I filmen får de även uppdraget presenterat.

Förklara uppdraget och hur ert temaarbete framåt kommer att se ut, utifrån din egen lektionsplanering. Uppdraget går ut på att hitta på en egen "samarbetsrobot", alltså en robot som kan hjälpa dig och lösa uppgifter tillsammans med dig.

2. Presentation om robotar och AI 

Använd presentationen "Om robotar och AI" och handledningen som hör till för att prata med eleverna om vad en robot är och vad de kan göra. Presentationen tar även kort upp vad AI, artificiell intelligens, innebär och vad det kan användas för. Du kan vänta med delarna kring vad en robot består av och hur den styrs – det är fokus för nästa lektion.

3. Diskussionsfrågor 

Diskutera med eleverna om robotar och AI. Lägg gärna till egna frågor som berör det område som ni ska använda för temat:

 1. Vad är robotar bra på? Vad är de mindre bra på?

 2. Om du hade en robot, vad skulle den kunna göra då?

 3. Om vi hade robotar i skolan, vad skulle kunna göra då?

 4. Hur kan robotar kunna hjälpa oss med miljö- och klimatutmaningar?

 5. Hur kan robotar hjälpa oss på sjukhus och äldreboenden?

 6. Kan du komma på andra områden där det vore bra att ha robotar?

 7. Hur skulle det vara att möta en robotläkare? En robotlärare? En robot i kassan i mataffären?

 8. Tror du att robotar kommer att ersätta oss människor inom några yrken?

 9. Hur tror du det skulle vara att jobba tillsammans med robotar?

 10. Kan robotar användas för något som du tycker är dåligt eller negativt?

 11. Finns det något som du INTE vill att en robot ska göra? Vilka regler tycker du att robotar i så fall borde följa?

 12. Tror du att robotar kommer att kunna tänka själva i framtiden med hjälp av AI?

 13. Tror du att robotar kommer att kunna känna i framtiden? Kommer de att kunna känna kärlek, smärta, avundsjuka? 

 14. Vad tror du att robotar och AI kommer att hjälpa oss med i framtiden?

Skriv ner alla idéer ni har om vad en robot kan hjälpa till med och använd dem under lektion 3 när eleverna ska hitta på sin egen samarbetsrobot i uppdraget!