Lektion 2: Koordinater och kod

Förberedelser

 • Elevdatorer behövs inte. 

 • Presentationsdator och storskärm kopplat till nätverk behövs. 

 • Förbered material till en av de datalogiska lekarna: 
  Skattjakt 
  Prick till prick 

 • Läs om koordinatsystem nedan.

1. Presentation om koordinatsystem

 • Påminn eleverna om frågan från förra lektionen: Hur tror du att spelet kan "känna av" var någonstans spelaren befinner sig, när du spelar med din mobil i den verkliga världen?  

 • Gör en presentation för klassen, utifrån hur mycket de redan känner till om koordinatsystem. Berätta om koordinatsystem inom matematiken men också hur koordinatsystem används till vardags t ex för GPS:er, och hur koordinatsystem används vid programmering som t ex i Scratch.

 • Koppla koordinatsystem till platsbaserade spel och förklara hur koordinaterna kan användas för att programmera vad som ska hända vid en given plats i spelet. Du hittar information kring detta nedan: 

2. Datalogisk lek med koordinater 

Välj en av lekarna och följ instruktionen för att göra den med eleverna: 

 • Skattjakt – en variant av Sänka skepp där det gäller att hitta och gräva upp gömda skatter i koordinatsystemet. 

 • Prick till prick – rita ut koordinater och gissa vad bilden ska föreställa, eller hitta på din egen Prick-till-prick i koordinatsystemet.