Skattjakt

30 min

Kan du hitta de gömda skatterna i koordinatsystemet?

Det här är en variant av Sänka skepp, en lek som du enkelt gör med papper och penna och som handlar om koordinater. Här gäller det att hitta och gräva upp gömda skatter i koordinatsystemet!

Instruktion till handledare

Låt deltagarna sitta två och två och dela ut vår Skattjakt-mall alternativt rutat papper och låt deltagarna rita egna koordinatsystem. Förklara hur leken går till och reglerna, här kan du välja mellan en enklare eller svårare lek. Visa exempel på hur skatterna kan ritas ut, exemplet finns också i mallen!

Material:

 • Skattjakt-mall med exempel (pdf att ladda ned)

 • Rutat papper

 • Pennor

Regler

Deltagarna har två koordinatsystem var, ett för att rita in och “gömma” skatter och ett för att själv gissa var kompisen har gömt sina skatter. Deltagarna får inte se varandras koordinatsystem, de kan till exempel ställa en bok emellan sina papper eller sitta med ryggarna mot varandra.

Det finns tre sätt att göra den här leken på, beroende på hur svårt du vill göra det:

 • Svårare lek: Deltagarna måste hitta alla koordinatpunkter för att gräva upp hela skatten.

 • Enklare lek: Det räcker med att hitta en av skattens koordinater för att gräva upp skatten.

 • Ännu enklare lek: Begränsa leken till att deltagarna bara får använda en av koordinatsystemets kvadranter (se exempel). Även här kan det räcka med att hitta en av skattens koordinater för att gräva upp skatten.

Bestäm antalet skatter deltagarna ska gömma och hur många koordinatpunkter en skatt får ha: 5, 7 eller 9 punkter. Det påverkar också svårighetsgraden!

Vårt förslag är att använda fem skatter med valfritt 5, 7 eller 9 punkter om ni använder hela koordinatsystemet och vill ha en lite svårare lek. Använder ni en av kvadranterna och vill göra det väldigt enkelt kan det vara tre skatter med 5-7 punkter vardera.

Gör så här

 1. Låt deltagarna sitta två och två. Använd mallen eller låt eleverna själva rita två koordinatsystem på ett rutat papper, där båda axlarna går från –10 till 10.

 2. Visa exemplet på hur skatterna kan placeras i koordinatsystemet. Förklara reglerna utifrån den svårighetsgrad du väljer för leken och det antal skatter som deltagarna ska rita in i sina koordinatsystem. Även det beroende på svårighetsgrad!

 3. Nu ska båda deltagarna rita in skatter i det övre koordinatsystemet på sitt eget papper. Viktigt här är att de sitter så att de inte ser varandras papper, till exempel med en bok emellan eller med ryggarna mot varandra.

 4. Det undre koordinatsystemet ska de använda för att gissa var kompisens skatter gömmer sig. En av deltagarna får börja och gissa på en koordinat, till exempel (5,-3). Kompisen får svara “skatt” eller “ingen skatt”. Träff markeras med kryss i bådas koordinatsystem, bom markeras genom att deltagaren får skriva upp koordinatparet på pappret, vid sidan av koordinatsystemet.

 5. Nu är det kompisens tur att gissa. Deltagarna får gissa varannan gång tills alla skatter är uppgrävda.

 6. Poäng ges för varje uppgrävd skatt (se reglerna). Den som grävt upp alla skatter först vinner!