Prick till prick med koordinater

30 min

Rita ut punkterna i koordinatsystemet och gissa vad bilden ska föreställa! Eller gör din egen prick-till-prick-teckning och ge koordinaterna till en kompis.

Det här är en variant av Prick till prick, en lek som du enkelt gör med papper och penna. Här handlar leken om att rita en teckning utifrån koordinater! 

Instruktion till handledare

Låt deltagarna sitta för sig eller två och två och dela ut övningen som finns som pdf här nedan. Om du inte vill använda koordinatsystemet i pdf:en kan du dela ut rutat papper och låt deltagarna rita egna koordinatsystem. Förklara hur övningen går till och vilka delövningar de ska göra!

Material:

 • Prick till prick-mall med övningar och koordinatsystem (pdf att ladda ned)

 • Rutat papper

 • Pennor

Gör så här

Övning 1: Punkter i koordinatsystemet

 1. Först ska du rita ut punkter i koordinatsystemet. Rita en punkt för varje koordinat här i listan: 

 2. Dra streck mellan alla punkter i den ordning som koordinaterna står i listan. Först från (2,1) till (3,4), sedan från (3,4) till (1,6) och så vidare.

 3. Dra även ett streck mellan den sista punkten och den första, alltså mellan (5,3) och (2,1).

 4. Vad föreställer bilden? Färglägg bilden om du vill!

Övning 2: Positiva och negativa värden

 1. Först ska du rita ut punkter i koordinatsystemet. Här är det viktigt att hålla koll på om värdet är positivt eller negativt!

 2. Rita en punkt för varje koordinat här i listan här bredvid.

 3. Dra streck mellan alla punkter i den ordning som koordinaterna står i listan. Först från (-6,1) till (-6,6), sedan från (-6,6) till (-7,7) och så vidare.

 4. Dra även ett streck mellan den sista punkten och den första, alltså mellan (-5,1) och (-6,1).

 5. Kan du se vad det föreställer? Om inte, gör fyra punkter till och dra streck mellan dem:

 6. Vad föreställer bilden? Färglägg bilden om du vill!

Övning 3: Gör din egen prick-till-prick!

 1. Nu är det din tur att göra en egen prick-till-prick! Börja med att hitta på en bild som går att rita mellan olika punkter i koordinatsystemet. Det kan vara en emoji, en symbol eller en enkel figur - något utan allt för mycket detaljer! Helst ska det räcka med att rita ut konturerna.

 2. Rita ut bilden i ett koordinatsystem och var noga med att göra raka streck mellan punkterna. Markera ut alla punkter i din bild. Det här är ditt facit!

 3. Gör nu en lista med koordinaterna för varje punkt, i den ordning som du vill att kompisen ska dra strecket.

 4. Om du vill att kompisen ska göra flera streck som inte sitter ihop, gör olika listor för varje del. Du kan namnge listorna, till exempel “Huvud”, “Kropp” och så vidare.

 5. Ge listan och ett tomt koordinatsystem till din kompis!