Min hjälte

30-45 min

Vem är hjälten i din berättelse? Vilka egenskaper, styrkor och svagheter, ska din hjälte ha? Och om du själv fick bli en hjälte – hur skulle du vilja vara då?

En berättelse har ofta någon slags hjälte. Vare sig berättelsen är en bok, en film eller ett spel så finns det ofta någon (eller något) som du som läsare, tittare eller spelare vill heja på. Hjälten kan vara du själv, din mormor, en historisk person eller helt påhittad karaktär!

Det här är en övning i karaktärsdesign, som det kallas när du ska bestämma en karaktärs utseende, egenskaper, styrkor och svagheter - i det här fallet din hjältes.

Instruktion till handledare

Den här övningen handlar om att hitta på en egen hjälte och fylla i en mall för karaktärsdesign som påminner om ett uppslag ur en "Mina vänner"-bok. Du kan antingen kan låta deltagarna hitta på helt egna hjältar eller använda verkliga personer och händelser.

Övningarna är också bra för att diskutera hur en hjälte vanligtvis brukar se ut och vara, vem som sällan får vara hjälte, stereotyper och förebilder i berättelser, och hur deltagarna själva skulle vilja vara om de fick bli hjältar i en berättelse.

I berättelsen har hjälten har ett mål som den vill nå och på vägen möter den ett hinder, en motståndare eller ett problem som den behöver lösa för att komma till målet. De delarna finns med här i karaktärsdesignen och utgör sedan berättelsens "röda tråd" (se även övningarna för "En röd tråd").

Hjältarna och berättelserna som skapas kan ni senare använda för att göra till en animation eller ett spel i Scratch. Då kan ni även använda övningen Storyboard för att planera handlingen och hur den ska kodas.

Vem är din hjälte?

Inför övningen behöver deltagarna få möjlighet att komma på idéer till vem de vill ha som hjälte. I Min hjälte-mallen finns den röda trådens Vem, Var, Vad, Hur, Mål representerade som frågor att besvara:

 • Namn, Ålder, Favoritkläder, Vem jag är - VEM som är hjälten.

 • Här bor jag - VAR hjälten befinner sig.

 • Mina styrkor, Mina svagheter, Det här gör mig glad - VEM som är hjälten men också HUR hjälten kan övervinna problemet/motståndaren - eller riskera att förlora den kampen.

 • Det här gör mig arg - VAD för problem eller motståndare som hjälten möter.

 • Jag drömmer om - MÅL som hjälten har och som uppnås om den övervinner problemet/motståndaren.

Alla frågor måste inte besvaras, men det är bra att fundera så mycket som möjligt på vem hjälten är och vilka egenskaper den har - det underlättar när du ska skapa en berättelse!

Material

 • Min hjälte-mall (interaktiv pdf) att skriva ut eller använda digitalt

 • Pennor

En verklig hjälte

Nedan följer en variant av övningen ovan, då barnen får använda en hjälte som finns.

Låt deltagarna göra karaktärsbeskrivning av en verklig hjälte - från historien, din vardag eller som de har hört om på nyheterna! Använd Min hjälte-mallen och låt deltagarna svara på frågorna utifrån vad de vet, kan ta reda på eller om de själva får hitta på vad de tycker passar in på personen.

Välj att arbeta med något av följande teman:

 • Historisk hjälte: Känner du till någon person från historien som du tycker gjorde något bra i sin tid, som besegrade en motståndare eller löste ett stort problem och som hjälpte andra människor eller uppnådde något annat viktigt mål?

 • Vardagshjälte: Har du någon hjälte i din familjen, en kompis som du tycker är en hjälte eller någon annan i din närhet som har löst ett problem eller hjälpt andra?

 • Nyhetshjälte: Kan du komma på någon hjälte som du har läst om eller sett på tv-nyheterna om? Någon i din omvärld som du tycker har gjort något bra, löst ett stort problem och hjälpt andra?

Den här övningen behöver förberedas och deltagarna behöver få tid att fundera på en hjälte, till exempel som ett medskick att göra hemma inför övningen. Du kan välja att göra den som en gruppövning eller eget arbete.

Material

 • Beroende på tema använd historieböcker, nyhetsartiklar eller annat inspirationsmaterial

 • Min hjälte-mall (interaktiv pdf) att skriva ut eller använda digitalt

 • Pennor

Gör så här

 1. Bestäm om övningen ska göras i grupp eller på egen hand. Deltagarna ska i förhand ha fått bestämma sig för en hjälte och göra den research som de behöver för att kunna svara på frågorna.

 2. Låt alla deltagare berätta vem de har valt som hjälte och varför.

 3. Dela ut Min hjälte-mallen och pennor och instruera deltagarna till att fylla i sidan som om det vore en "Mina vänner"-bok och att det är hjälten som de har valt ut som svarar på frågorna.

 4. Deltagarna får även rita sin hjälte i bildrutan på mallen. Den här bilden är bara en skiss, senare kan de göra mer utarbetade bilder analogt eller digitalt för att använda till sina berättelser eller spel.

 5. Låt deltagarna presentera hjältens karaktärsdrag för varandra, med hjälp av mallen.

 6. Diskutera hur en berättelse om hjälten skulle kunna se ut. Utgå från den röda tråden: Vem, Var, Vad, Hur, Mål?