En röd tråd

20 min

Här finns olika sätt att leka fram handlingen, den röda tråden, till din berättelse!

En berättelse har (i alla fall oftast) en röd tråd, alltså en handling. Det går ut på att någon ska nå ett mål och på vägen möter ett hinder, en motståndare eller ett problem som den behöver lösa för att komma till målet.

Här finns några varianter på övningar där du antingen kan låta deltagarna hitta på fritt eller använda verkliga personer och händelser för att skapa en berättelse.

Instruktion till handledare

Det här är ett enkelt sätt att snabbt skapa en berättelse tillsammans och som går att göra i helgrupp eller i mindre grupper. Rita upp en röd linje på ett stort papper eller på whiteboard.

Material

 • Whiteboard eller stort papper

 • Röd whiteboard penna

Gör så här

 1. Rita upp den röda tråden och skriv orden från vänster till höger.

 2. Låt deltagarna tillsammans bestämma:
  VEM är hjälten i berättelsen?
  VAR utspelar sig berättelsen?
  VAD händer på vägen – ett problem som måste lösas, ett hinder eller en motståndare?
  HUR löser hjälten det problemet?
  Vilket MÅL har hjälten?

 3. Nu har ni en berättelse! Presentera gärna en version av hur den skulle kunna låta, som börjar med ”Det var en gång…”. 

Berättelserna som har skapats kan ni senare göra till en animerad berättelse eller ett spel i Scratch.

Röd tråd som "vika gubbe"-lek

Den röda tråden går också att göra som en variant på "Vika gubbe", där deltagarna får hitta på varsin del av handlingen utan att veta något om de andra delarna. Då kan berättelserna bli hur knasiga och roliga som helst. En bra övning för att få igång kreativiteten!

Material

 •  "Röd tråd mall" (interaktiv pdf) att skriva ut eller använda digitalt

 • Post-its och pennor om ni har utskriven mall

Gör så här

 1. Dela in deltagarna i grupper om fem personer och ge varje grupp en Röd tråd-mall, post-its och pennor (eller om de gör övningen digitalt). 

 2. Dela in gruppens medlemmar så att alla får en siffra 1-5. 

 3. Berätta för grupperna att de ska göra sin uppgift under tystnad och att de inte får berätta för varandra om vad de hittar på.

 4. Instruera grupperna till att: 
  Deltagare 1 bestämmer VEM som är hjälten i berättelsen.
  Deltagare 2 bestämmer VAR berättelsen utspelar sig.
  Deltagare 3 bestämmer vilket MÅL hjälten har.
  Deltagare 4 bestämmer VAD som händer på vägen, ett hinder eller en motståndare som hjälten möter.
  Deltagare 5 bestämmer HUR hjälten övervinner hindret eller motståndaren.

 5. Låt gruppernas deltagare berätta för varandra vad de har hittat på och sätta ihop delarna till sin berättelse med hjälp av mallen.

 6. Därefter får grupperna presentera sin gemensamma berättelse för er andra!

Röd tråd för verkliga hjältar

Låt deltagarna göra en berättelse om en verklig hjälte - från historien, din vardag eller som du hört om på nyheterna - och berätta om den personen utifrån den röda trådens Vem, Var, Hur, Vad, Mål.

Välj att arbeta med:

 • Historisk hjälte: Känner du till någon person från historien som du tycker gjorde något bra i sin tid, som besegrade en motståndare eller löste ett stort problem och som hjälpte andra människor eller uppnådde något annat viktigt mål?

 • Vardagshjälte: Har du någon hjälte i din familjen, en kompis som du tycker är en hjälte eller någon annan i din närhet som har löst ett problem eller hjälpt andra?

 • Nyhetshjälte: Kan du komma på någon hjälte som du har läst om eller sett på tv-nyheterna om? Någon i din omvärld som du tycker har gjort något bra, löst ett stort problem och hjälpt andra?

Den här övningen behöver förberedas och deltagarna behöver få tid att fundera på en hjälte, till exempel som ett medskick att göra hemma inför övningen. Du kan välja att göra den som en gruppövning eller eget arbete.

Material

 • Beroende på tema använd historieböcker, nyhetsartiklar eller annat inspirationsmaterial

 •  "Röd tråd mall" (interaktiv pdf) att skriva ut eller använda digitalt

 • Post-its och pennor om ni har utskriven mall

Tidsåtgång: Ca 30-45 minuter

 1. Bestäm om övningen ska göras i grupp eller på egen hand. Deltagarna ska i förhand ha fått fundera på en hjälte.

 2. Låt alla deltagare berätta vem de har valt som hjälte och varför.

 3. Gör övningen som ovan och instruera deltagarna till att:
  Deltagare 1 skriver VEM som är hjälten
  Deltagare 2 skriver VAR hjälten fanns eller finns
  Deltagare 3 skriver VAD för problem eller motståndare som hjälten har mött
  Deltagare 4 skriver HUR hjälten har löst problemet eller besegrat motståndaren
  Deltagare 5 skriver vilket MÅL som hjälten har haft, vad uppnådde hjälten genom att lösa problemet?

 4. Låt deltagarna presentera hjältens berättelse för varandra, med hjälp av mallen.

Tips!

Vi är inspirerade av Veronica Gröntes pedagogiska modell för den röda tråden i berättelser, som liknas vid en hinderbana där huvudkaraktären behöver ta sig förbi hinder för att komma i mål.