Använda Scratch i barngrupp

Kodcentrums koduppdrag och många av våra programmeringsövningar använder det visuella programmeringsspråket Scratch som sitt främsta verktyg för att skapa med kod.

I det här inspelade webbinariet, som riktar sig till pedagogoer, lärare och andra som ska leda programmering i en barngrupp, ger Kodcentrums pedagoger en grundläggande introduktion till vad Scratch är och hur du kan använda Scratch i skolan eller i andra barngrupper. Vi går igenom uppgiften Bug Race som är en enkel och rolig uppgift för elever som inte tidigare testat blockprogrammering i Scratch. Du får en genomgång av de vanligaste kodblocken och kodbegrepp som är bra att känna till, som t ex loopar och villkor.

Om Scratch

Scratch är framtaget vid det amerikanska universitetet MIT och lär ut grunderna till programmering genom förprogrammerade visuella block som byggs ihop likt ett pussel för att skapa spel, animationer och enklare program. 

Scratch finns på svenska och många andra språk och det är helt gratis att använda. Du kan använda Scratch online i webbläsaren eller som nedladdad offline-version. Scratch används inom skola och fritid i många länder världen över och det finns mycket material, handledningar och inspiration på deras sajt.

Scratch kan användas på såväl dator som surfplatta och har flera anpassade funktioner för att koppla ihop Scratch till andra digitala verktyg så som Makey Makey, micro:bit, Lego Mindstorms EV3, med flera.

Här på Kodboken finns massor av Scratchupgifter för att skapa interaktiva berättelser, spel, appar och musikprojekt. Materialet under temat Koda i Skolan är framtagna specifikt för arbete i skolan med elever åk 4-6.

Kodbokens Scratchuppgifter är ämnade att främst användas på datorer med fysiskt tangentbord (PC, MAC). Många av Kodbokens instruktioner innehåller moment där det efterfrågas ett tangentbord för att kunna koppla exempelvis styrknappar till ett spel och liknande. Om man har surfplatta kan ett externt tangentbord kopplas till enheten.

Vi rekommenderar att Scratch körs med webbläsare Chrome eller Safari, som vi upplever fungerar mest stabilt för ändamålet.

Kom igång med Scratch

Under avsnittet Kom igång hittar du bra handledningar, introduktionsmaterial och inledande övningar för dig som lärare och för dina elever. Där finns även enkla videotutorials för nybörjare i Scratch. Man behöver inte ha någon förkunskap till Scratch eller programmering för att börja med våra introdutkionsuppgifter, men vi rekommenderar dig som lärare att ha provat att koda en första uppgift innan introduktion tillsammans med elever.

Som lärare kan du skaffa ett lärarkonto på Scratch och på så sätt administrera klasser med elevkonton. Läs mer om hur du använder grupp-/lärarkonto på Scratch här. Notera att detta endast kan användas för Scratch webbversion.

Det finns även Scratch Jr för yngre år. Vill du arbeta med Scratch på surfplatta eller Scratch Jr, kan du som lärare behöva anpassa Kodbokens uppgifter därefter.

Tips: Våga testa dig fram tillsammans med eleverna och med dem försöka lösa de problem och felsöka de buggar som uppstår. Det är ingen fara om dina elever "kan mer" än du när det kommer till att programmera. Låt eleverna lära av varandra och hjälpa varandra!

Scratch och GDPR

Scratch är tyvärr inte GDPR-compliant, de skriver inga PuB-avtal samt lagrar allt data på servrar utanför EU. Detta innebär att du som lärare behöver ta ställning till och informera dig hur du kan använda Scratch programvara på bästa sätt. Här följer lite information om de val Scratch ger som relaterar till sparande och delande av data:

Om ni inte vill att era elever ska använda egna användarkonton skapade av dem själva på Scratch och kopplade till deras personuppgifter (notera att användaren måste vara över 13 år för att kunna skapa konto själv, annars behövs att målsman skapar detta) kan ni fundera på dessa möjligheter:

  • I Scratch webbversion kan du arbeta utan att vara inloggad och istället välja att spara ned ditt projekt lokalt till den dator du använder, eller till en server eller molntjänst, för att kunna öppna igen nästa gång och fortsätta. Då kan eleverna emellertid inte dela sina projekt, för andra att se dem, och de kan heller inte remixa andras projekt.

  • Scratch finns även som nedladdningsbart offline-verktyg. Med Scratch installerat på datorn kan elever skapa med Scratch och spara lokalt på den dator de använder (fungerar ej för surfplattor). Detta gör att elever har kontroll över projekten de skapar, då det inte sparas online eller sprids om man inte lägger ut det på annat sätt. Då kan du emellertid inte eleverna dela sina projekt, för andra att se dem, och de kan heller inte remixa andras projekt.

  • Scratch erbjuder lärarkonto med avpersonifierade elevkonton som läraren själv skapar åt eleverna. Då behöver inga personuppgifter anges för eleverna. Däremot garanterar inte detta att elever i sin tur delar personuppgifter när de är inloggade, i sina Scratchprojekt eller i Scratchs forum och kommentarsfält. Lärarkonto med elevkonton är ingen därmed inte helt GDPR-säkert, men tar bort behovet av konton kopplat till elevers personuppgifter och har fördelar för dig som lärare med ökad insyn i klassens skapande och möjlighet att följa och kommentera deras projekt. Med elevkonton kan eleverna dela sina projekt och remixa andras projekt. Läs mer om lärarkonto här.

Samla projekt i en studio

Du kan som lärare skapa en eller flera studios i Scratch, där du kan samla elevernas projekt t ex på olika teman eller för olika uppgifter. Om du har ett lärarkonto kan du skapa en eller flera klasstudios för varje klass. Läs mer om hur du skapar studio i Scratch och hur du lägger in projekt i en studio här.

Kodbokens uppgifter

På Kodboken finns många uppgifter till Scratch, inte bara under Koda i skolan utan även under de rosa Skapa-kapitlen i menyn till höger.

Svårighetsgrad

Kodbokens uppgifter har olika svårighetsgrad, vilket är markerat med spöken. Du ser på spöken vilken svårighetsgrad uppgiften har:

Introducerande nivå, grundläggande funktioner, steg för steg.

Medelsvår nivå, fler funktioner, eget klurande för lösning.

Avancerad nivå, mycket problemlösning, avancerade funktioner.

De uppgifter som är introducerande (nivå 1) kan du med fördel använda för elever som aldrig tidigare har använt Scratch. 

Vi rekommenderar nybörjare av Scratch, såväl elever som lärare, att börja med Kodbokens Kom Igång-uppgifter för Scratch. Vi har också videotutorials i Scratch för nybörjare, vilka vi rekommenderar till såväl barn som vuxna som vill lära sig från grunden i långsamt tempo.