Lektion 3: Introduktion i Scratch

Förberedelse

  • Elevdatorer behövs för arbete parvis, enskilt eller i mindre grupper

  • Presentationsdator och storskärm kopplat till nätverk behövs

  • Bekanta dig med Scratch, exempelvis genom att testa uppgiften själv och läsa våra tips om hur du introducerar Scratch 

  • Registrera lärarkonto och elevkonton på Scratch, alternativt låta eleverna registera egna konton i förväg. Här finns information om hur du registrerar ett lärarkonto och skapar klasser och elevkonton i Scratch, samt hur du introducerar Scratch för eleverna, med liknelsen att det är en teaterscen eller filminspelning som de regisserar.

  • Som förberedelse till lektionen kan du som lärare läsa relevanta kapitel ur Fatta tekniken. Du kan även låta eleverna läsa kapitlen i klassrummet eller som en läxa till denna lektion. 

Kapitel ur Fatta koden: Programmering och kod  
Variabler 

Scratchuppgift: Matvinnaren intro 

Börja med att introducera uppgiften "Matvinnaren - intro" genom så kallad mobbprogrammering - att du som lärare styr kodandet framme vid visningsdatorn, men låter eleverna vara delaktiga i att bestämma hur du ska koda. 

När ni ska börja med "Matvinnaren" är det en god idé att tydligt gå igenom variabler (data i Scratch) och operatorer, som eleverna kommer att använda för att skapa sina smarta soptunnor.  

Du som lärare väljer själv hur stor de av uppgiften som du introducerar i mobbprogrammeringen. Därefter får eleverna göra uppgiften själva. Uppgiften går att göra enskilt, parvis eller i mindre grupper.  

Tips:  

  • Påminn eleverna om att följa uppgiftens instruktion och ta hjälp av den med varje moment. Ha två fönster uppe i webbläsaren: ett med instruktionen på Kodboken och ett med Scratch. Om du vill kan du även skriva ut instruktionen till eleverna. 

  • Var uppmärksam på att denna uppgift inleds med att eleverna ska remixa ett redan skapat startprojekt i Scratch. 

  • Uppmuntra eleverna till att våga prova sig fram! Utforska och lös problem som uppstår tillsammans, och påminn eleverna om att du inte kan mer än vad de kan. 

  • Tänk på att uppgiften kräver en del egen problemlösning och räkneövning! Hjälp eleverna och uppmuntra dem till att hjälpa varandra