Lektion 3: Introduktion i Scratch

Valfri lektion beroende på kunskap

Den här lektionen är valbar, beroende på om dina elever är nya till Scratch eller inte. Här presenteras en Scratchuppgift som introducerar koordinatsystemet i Scratch och som är bra att börja med om eleverna inte tidigare har programmerat så mycket i Scratch. Om dina elever redan har erfarenhet av Scratch och dess koordinatsystem kan ni i stället gå direkt till lektion 4 och uppdraget. 

Här presenterar du Scratch som verktyg och introducerar sedan uppgiften "Följ frukten" genom så kallad mobbprogrammering - att du som lärare styr kodandet framme vid visningsdatorn, men låter eleverna vara delaktiga i att bestämma hur du ska koda. Därefter får eleverna skapa sina egna projekt i Scratch. 

Förberedelse: 

  • Elevdatorer behövs för arbete parvis, enskilt eller i mindre grupper 

  • Presentationsdator och storskärm kopplat till nätverk behövs 

  • På visningsskärmen visar du: 
    Scratchuppgift: Följ frukten 
    Scratch 

Scratchuppgift: Följ frukten

Presentera Scratch och uppgiften Följ frukten för eleverna. Gå igenom uppgiften med så kallad mobbprogrammering - att du som lärare styr kodandet framme vid visningsdatorn, men låter eleverna vara delaktiga i att bestämma hur du ska koda. 

Efter att ni har gått igenom uppgiften tillsammans är det dags för eleverna att skapa sina egna projekt i Scratch. Uppgiften går att göra enskilt, parvis eller i mindre grupper.  

Tips:  

  • Påminn eleverna om att följa uppgiftens instruktion och ta hjälp av den med varje moment. Ha två fönster uppe i webbläsaren: ett med instruktionen på Kodboken och ett med Scratch. Om du vill kan du även skriva ut instruktionen till eleverna. 

  • Uppmuntra eleverna till att våga prova sig fram! Utforska och lös problem som uppstår tillsammans, och påminn eleverna om att du inte kan mer än vad de kan.