Slumpsaga

20-30 min

Kasta tärning och slumpa fram handlingen till din berättelse eller spel.

För att skapa en spännande berättelse eller ett spel behöver du en röd tråd, alltså en handling. Det här är en variant på vår idéövning "En röd tråd", men här får slumpen avgöra vad det ska handla om!

För att komma på idéer till din berättelse kan du använda en tärning och slumpa fram vem som är hjälten, var berättelsen utspelar sig, vad för hinder eller motståndare hjälten möter och hur hjälten övervinner det för att nå sitt mål. 

Material

Välj mellan att använda:

"Slumpsaga" ifylld mall (pdf) som innehåller förslag på den röda tråden.

eller

"Slumpsaga" tom mall (pdf) om du själv vill fylla i förslag på den röda tråden, innan du låter deltagarna göra idéövningen.

Ni behöver även:

 • Tärningar

 • Pennor

Gör så här

 1. Välj om du vill att deltagarna jobbar enskilt, parvis eller i mindre grupper. Dela ut en ifylld mall, en tärning och en penna till varje grupp eller deltagare.

 2. Berätta om den röda tråden i en berättelse och de olika delarna:
  VEM är hjälten i berättelsen?
  VAR utspelar sig berättelsen?
  VAD för hinder eller motståndare möter hjälten?
  HUR övervinner hjälten det hindret eller den motståndaren?
  Vilket MÅL har hjälten?

 3. Förklara att:
  VEM är förslag på sprajtar och VAR är förslag på bakgrundsbilder som finns i Scratchs bibliotek.
  HUR och MÅL är förslag vad hjälten gör för att övervinna hindret och vad som händer när hjälten når sitt mål. Men i mallen är dessa förslag bara ett verb, t ex att målet är att "vinna" eller "rädda". Det är upp till deltagarna att sedan hitta på vad man vinner eller vem man räddar! 

 4. Låt deltagarna/grupperna slå sin tärning och ringa resultatet för alla fem delar.

 5. Nu får de sätta ihop dessa fem delar till en berättelse och fylla på med egna idéer till detaljerna kring hur hjälten övervinner hindret och vad som är målet med berättelsen. 

 6. Därefter får deltagarna/grupperna presentera sin gemensamma berättelse för er andra!

Tips

Ni kan använda mallen i övningen En röd tråd för att fylla i handlingen till er slumpsaga och använda den som ett förenklat storyboard för en digital berättelse eller ett spel i Scratch. Om ni vill planera handlingen ännu mer detaljerat innan ni börjar programmera, kan ni även använda övningen Storyboard.