Jakten på nyckeln

Svårighetsgrad

Har du någon gång letat efter en skatt? I denna uppgift ska du få koda en enklare skattjakt. Du kommer få öva dig på koordinater som är ett sätt att ange någon eller någots position. I spelet kommer det vara skattens position som är viktig.

Bläddra dig fram genom denna guide, steg för steg. Öppna projektet i kodarverktyget Scratch. Här kodar och skapar du själva spelet utifrån instruktionerna nedan.

Så här kan det se ut:

https://scratch.mit.edu/projects/172502923/ image alt text

1 - Remixa ett projekt

Vi börjar med att remixa ett projekt som redan finns på Scratch.

 1. Öppna din webbläsare och gå till

  https://scratch.mit.edu/projects/188767375/

 2. Klicka på knappen "Remix" så att du får din egen version av projektet. image alt text

Nu kommer du komma in i Scratch studion där du kan koda din egen version.

 1. Döp om projekt till något som passar bättre. image alt text

Namnet på projektet har fått ordet "remix" på slutet

I projektet har du nu två sprajter: image alt text

 1. En robot-sprajt som är din spelare

 2. Koordinataxlar som visar x- och y-axeln.

Innan vi börjar koda ska vi först titta lite närmare på våra två sprajter och koordinatsystemet i Scratch.

 1. Markera sprajten Koordinater så får du upp koden för denna sprajt. Det är en enkel kod som helt enkelt placerar sprajten på rätt ställe på skärmen. image alt text

 2. Klicka på fliken Klädslar kan du se att det finns koordinatsystemet uppritat på olika sätt. image alt text

 3. Klickar på klädseln "uppe_svart" image alt text

Detta koordinatsystem visar x-axeln i övre delen av scenen och y-axeln till vänster, vilket gör att de inte är i vägen för spelet. Om du känner dig osäker på detta koordinatsystem så använd klädseln "mitten_svart"

Nu ska vi kolla så att placeringen av koordinatsystemet fungerar!

 1. Klicka på sprajten Robot så att den blir markerad. Koordinaten för en sprajt visas nedanför scenen. Vilka koordinater har sprajten? image alt text

 2. Flytta omkring Robot-sprajten på scenen och se hur koordinaterna ändrar sig

 3. Placera Robot-sprajten ungefär vid x: 0, y:0. Denna punkt kallas origo, och är mitt på scenen.

2 - Sätta bakgrund

Du ska få börja med att ladda en bakgrundsbild för spelet. Det kan vara vad du vill, men i detta exempel har vi valt en spöklik djungel.

 1. Klicka på Välj bakgrund från bibliotek image alt text

 2. Markera en bakgrund och klicka på Ok

Tips! Om du har valt en mörk bakgrund kan det vara svårt att se koordinatsystemet. Om det är så kan du byta färg på koordinatsystemet

 1. Markera Koordinater sprajten och klicka på fliken Klädslar

 2. Markera klädseln uppe_vit så blir färgen på koordinaterna vit image alt text

Så här kan spelet se ut nu! image alt text

3 - Flytta roboten

Nu ska du få koda roboten så att den förflyttar sig på scenen. Det sker genom att ställa en fråga till spelaren om vilka koordinater den vill att roboten ska gå till.

 1. Markera Robot sprajten

 2. Skapa följande kod

  1. När START klickas på

  2. För alltid:

   1. OM tangenten x är nedtryckt

    1. Fråga "Vilken är x-koordinaten?" och vänta

    2. Sätt x till SVAR image alt text

Tryck ner tangenten x och testa. Kommer en ruta upp där du kan ange vilken x-koordinaten är? Förflyttar sig roboten till den x-koordinat du angav

Vi vill självklart att den ska kunna röra sig längs y-axeln så fortsätta på koden du skapade ovan.

 1. Innanför "För alltid"-loopen lägg följande kod

  1. OM y-tangenten är nedtryckt

   1. Fråga "Vilken är y-koordinaten?" och vänta

   2. Sätt y till SVAR image alt text

Dessa kodblock behöver du! image alt text

Testa programmet. Tryck ner tangenten y. Kommer en ruta upp där du kan ange vilken y-koordinaten är? Förflyttar sig roboten till den y-koordinat du angav

 • För att roboten ska starta på samma ställe varje gång så ska vi lägga in ett Start-skript.

 • Precis efter blocket med "När START klickas på", lägger du in följande block

  1. Gå till x:0 y:0 image alt text

Testa spelet igen! Var hamnar roboten när spelet startar?

4: Gömma nyckel

Nu ska vi lägg till målet för spelet. En nyckel som roboten ska hitta.

 1. Klicka på "Välj sprajt från biblioteket" image alt text

 2. Markera Nyckeln och klicka på Ok

 3. Ändra storleken Nyckeln så att den blir mindre. Storleken för sprajten hittar du precis nedanför scenen. image alt text

 4. Placera nyckeln på ett bra ställe på spelplanen image alt text

 5. Skapa ett skript för nyckeln som säger

  1. När START klickas på

  2. Gå till x: y: . (De koordinater som står i detta kodblock kommer vara de koordinater som nyckeln är placerad på.)

  3. Göm image alt text

 6. Skapa ett nytt Skript för nyckeln:

  1. Dra in ett block "när jag tar emot meddelande1" till skriptområdet image alt text

  2. Klicka på den lilla nedåtpilen på kodblocket och klicka på "nytt meddelande”. image alt text

  3. I rutan som dyker upp skriver du "visa nyckeln". image alt text

  4. Under detta kodblock lägger du in följande kod

   1. Gå till översta lagret

   2. Visa image alt text

Nu kommer nyckeln att visas när den tar emot meddelandet "visa nyckeln". Men när kommer det ske? Jo, när roboten är vid nyckeln. Det ska du koda nu. Vi ska säga åt roboten att när den är alldeles i närheten av nyckeln ska nyckeln visas på scenen. För att det inte ska bli allt för svårt, räcker det att roboten är 15 pixlar ifrån nyckeln.

 1. Markera Robot-sprajten.

 2. Skapa följande skript och lägg det innanför "För alltid"-loopen.

  1. OM avstånd till Key är mindre än 15

   1. Skicka meddelandet "visa nyckeln" och vänta

   2. Säg "Jag hittade den!" i 2 sekunder

   3. Stoppa alla image alt text

Testa spelet! Klicka på START och försök styra roboten så att den är vid nyckeln. Visar sig nyckeln?

Testa spelet på en kompis! Har din kompis svårt att hitta nyckeln?

5: Ledtrådar - stenar

Om du låter en kompis spela programmet nu så kommer det vara svårt att hitta nyckeln eftersom spelplanen är så stor. Därför ska vi skapa ledtrådar som gör det lite lättare att hitta nyckeln.

Först vi ska göra är att skapa ett antalet stenar som är utplacerade på spelplanen. Under en av dessa kommer nyckeln vara gömd.

 1. Skapa en ny sprajt från biblioteket

 2. Markera Stenarna och klicka på OK.

 3. Lägg den så att den är ungefär ovanför nyckeln

 4. Skapa ett skript för denna sprajt som säger

  1. När START klickas på

  2. Gå till x: y:. Här anger du samma start-koordinater som för nyckeln. På så sätt kommer stenen vara precis där nyckeln är. image alt text

 5. Skapa nu minst 3 nya sprajter som också är stenar. Placera ut dem på spelplanen, men

  1. Inte för nära Roboten

  2. Inte för nära nyckeln

 6. Dessa sprajter behöver ingen kod.

Så här kan det se ut nu: image alt text

Tips: Om du märker att Roboten hamnar bakom stenarna, så kan du lägga in kodblocket Gå till "översta" lagret precis i början av Robotens startskript.

6: Ledtrådar - roboten

En annan ledtråd som vi ska skapa är att Roboten kommer förändra utseende om det "bränns", det vill säga om Roboten kommer i närheten av nyckeln.

 1. Klicka på fliken Klädslar för sprajten Robot. image alt text

 2. Välj ut en klädsel som du tycker roboten ska ha när den är långt ifrån nyckeln och en klädsel som den ska ha när den är nära

 3. Du kan också rita på klädslarna för att göra dem olika. Här i bilden nedan har roboten fått röda kinder. image alt textEn robot med röda kinder

 4. Markera Roboten

 5. Skapa följande skript innanför "För alltid"-loopen

  1. OM avstånd till Key är mindre än 45

   • Byt till klädsel Robot3. Välj den klädsel som roboten ska ha i närheten av nyckeln.
  2. ANNARS

   • Byt till klädsel Robot1. Välj den klädsel som roboten ska ha långt i från nyckeln. image alt text

7: Slumpmässig placering

Denna uppgift är valfritt men gör att spelat blir roligare för dig som har kodadet det. Nu ska du nämligen koda så att nyckeln hamnar på en slumpmässig plats på spelplanen!

 1. Markera sprajten Robot

 2. Lägg in ett block som säger när jag tar emot meddelandet "starta"

 3. Flytta ALL kod som ligger under blocket "när start klickas på"" till det nya blocket. image alt text

 4. Lägg in ett block Gå till x:0 y:0 under "när start klickas på"

Nu ska roboten starta i mitten av spelplanen men den kommer inte kunna styras innan meddelande starta tas emot. Testa!

 1. Markera nyckeln

 2. Skapa en variabel som heter nyx

  1. Gå till kategorin Data och klicka på "Skapa en variabel"

  2. Döp variabeln till nyx

 3. Skapa också en variabel som heter nyy

 4. Visa INTE nyx och nyy på skärmen, genom att klicka bort krysset bredvid variablerna

 5. Högerklicka på koden under "när start klickas på" och "Ta bort block"

 6. Skapa ett nytt skript som säger

  1. När start klickas på

  2. Gå till x: x-läge av Robot y: y-läge av Robot

  3. Repetera tills avstånd till Robot > 50

   1. Sätt nyx till ett slumptal mellan -160 och 200

   2. Sätt nyy till ett slumptal mellan -150 och 100

   3. Gå till x: nyx, y: nyy

  4. Göm

  5. Skicka meddelandet starta

 7. Markera stenen som är ovanpå nyckeln

 8. Skapa ett skript som säger

  1. När meddelandet starta tas emot

  2. Gå till x: nyx, y: nyy

Testa spelet! Nu ska en av stenarna placeras ut slumpmässigt på spelplanen.

 1. Skapa följande skript för de andra stenarna i spelet

  1. När meddelandet starta tas emot

  2. Gå till x: slumptal mellan -160 och 200, y: slumptal mellan -150 och 100

Färdig!

Grattis, nu har du skapat ett nytt spel!

Glöm inte att spara ditt projekt! Döp det gärna till uppgiftens namn så att du enkelt kan hitta den igen.

Testa ditt projekt

Visa gärna någon det som du har gjort och låt dem testa. Tryck på DELA för att andra ska kunna hitta spelet på Scratch. Gå ut till projektsidan och låt någon annan testa spelet!

Utmaningar

Hinder på vägen

Du kan lägga till hinder i vägen för den som spelar. Då blir det lite kluriga att ta sig mellan stenarna.

 1. Lägg till en sprajt, t.ex. en dinosaurie

 2. I "för alltid"-loopen för Roboten lägg in ett skript som säger

  1. OM avstånd till Dinosaurie är mindre än 15

   1. Säg "Neeej! I 2 sekunder

   2. Stoppa alla image alt text

Du kan lägga in flera olika sorters sprajtar.

Du kan också rita saker på bakgrunden i en särskild färg som du kan känna av om Roboten nuddar.

Begränsa antalet gissningar

Nu kan spelaren gissa hur många gånger som helst. Du kan göra det lite svårare genom att koda ett maximalt antal gissningar.

 1. Börja med att skapa en variabel som heter "antal gissningar"

 2. Varje gång du flyttar Roboten ändrar du värdet på "antal gissningar" med 1. image alt text

 3. Du får också kolla om "antalet gissningar" är lika med det maximala antalet som du har bestämt.

 4. När detta sker så stoppar du alla skript

Frågeställningar

Vad är en koordinat?

Hur lång är x–axeln i Scratch?

Hur lång är y–axeln i Scratch?

Vilken koordinat har mitten på scenen?

Vad innebär det att Remixa ett projekt?

Vad är ett startskript? Varför är det bra att använda det?

Vad är ett meddelanden? Vad kan du använda det till?

Vad är en variabel? Hur kan du använda en variabel för att få input från spelaren?