Skapa spel

Hur blir ett spel roligt och spännande?

Vad är spelets mål och hur ska du nå dit?

Hur bygger du upp en spelvärld där spelaren kan göra olika val?

Ditt eget spel

Prova på och koda ditt eget spel i Scratch. Här kan du läsa steg för steg hur du ska göra. Det finns också uppgifter till micro:bit för att koda spel och skapa spelkontroller.

Uppgifter i Scratch

Steg-för-steg instruktioner för hur du skapar spel.