Globalspanaren Del 2 - Digitala nyhetsredaktionen

Svårighetsgrad

30 min

Nu är det dags att skapa en sändning där programledaren berättar om vad ni har lärt er om det globala målen.

Den programmering ni nu behöver göra är programledaren som ställer frågan om tittaren vill veta mer om delmålen eller mer fakta kring målet. Tittaren skriver in svaret.

Programledaren kan då ställa frågan om tittaren vill ha en lokal eller global spaning. Då lämnar programledaren över till en reporter som antingen står i en lokal miljö eller i en global miljö.

Öppna nyhetsredaktionen

 1. När du börjar det här momentet behöver du ha förberett:

  • Fakta om de globala målen
  • Känna till några av de globala målens delmål
  • En lokal spaning
  • En global spaning
 2. Börja med att öppna upp nyhetsstudion som ni skapade i Scratch förra momentet.

Ställa en fråga och få ett svar

1. Klicka på den lilla bilden med programledaren som finns under scenen. Nu är det programledaren som du kommer att programmera.

2. Välj KÄNNA AV (ljusblå) och dra in kodblocket ”Fråga Vad heter du? Och vänta” på scriptytan.

3. Klicka på Vad heter du? och ändra texten till "Vill du veta mer om delmål eller fakta?

1.  Välj KONTROLL (grön) och dra in kodblocket ”Om … Då”

2.  Välj tema OPERATORER och dra in blocket som innehåller ett likamedtecken och talet 50.

3.  Välj nu tema KÄNNA AV och dra in kodblocket "Svar" och lägg till vänster om likamedtecknet.

4.  Ändra talet 50 till ”fakta”.

5.  Välj tema UTSEENDE och dra in kodblocket ”Säg Hej! i 2 sekunder” på scriptytan. Här ska du lägga in texten till din fakta om det globala målet.

6.  Gör nu om steg 1 till 5 och istället för fakta skriver du nu ”delmål” och lägger in text om de olika delmålen som finns.

 1. Välj UTSEENDE (lila) och dra in kodblocket ”Säg Hej! i 2 sekunder” på scriptytan och ändra texten till "Nu ska vi få en spaning av vår reportagerobot."

 2. Välj KONTROLL (mörkgul) och dra in kodblocket Om … Då 

 3. Välj OPERATORER (grön) och dra in blocket som innehåller ett likamedtecken och talet 50. 

 4. Välj nu  HÄNDELSER och dra in blocket ”Skicka…” och lägg in i blocket där svaret är ”lokal”. Välj ”lokal” i blocket. 

 5. Gör om steg 2 och lägg blocket under svaret ”global” och välj ”global” i blocket. 

Nu ska vi välja bilder till våra lokala och globala spaningar.

 1. Klicka på Välj en bakgrund

  Välj en bakgrund i ditt scratchprojekt

 2. Du kommer nu till Scratch-bibliotek med olika bakgrunder. Välj en bakgrund som passar för ett globaltnyhetsinslag.

 3. Den lägger sig nu i listan över ditt projekts olika bakgrunder.

 4. Klicka på Välj en bakgrund. Den här gången väljer du en bild som passar ett lokalt nyhetsinslag.

Nu ska du programmera så att reporterroboten visas på scenen, presenterar sig och berättar om kvällens sändning.

1. Klicka på den lilla bilden med sprajten du valt som reportagerobot som finns under scenen. Nu är det den sprajt du kommer att programmera.

2. Välj tema HÄNDELSER och dra in kodblocket ”När GRÖN FLAGGA klickas på” på scriptytan.

3. Eftersom vi vill att reporterroboten ska komma fram senare än programledaren måste vi först gömma den.

Välj UTSEENDE (lila) och dra in kodblocket ”Göm".

Nu ska vi koda din reporterrobot som är utanför studion och gör spaningar.

 1. Välj HÄNDELSER (gul) och dra in blocket "när jag tar emot.

 2. Ändra till global.

 3. Välj UTSEENDE (lila) och dra in blocket "växla bakgrund till" Välj den bakgrund som du valde för globala spaningar.

4. Repetera steg 1-5 men nu ska du göra valen för lokala spaningar.

5. Testa! Nu borde Reportageroboten gömma sig i början av sändningen. Men komma fram när Programledaren pratat klart och frågat om tittaren vill se på lokala eller globala nyheter.