Globalspanaren Del 1 - Digitala nyhetsredaktionen

Svårighetsgrad

20 min

Koda en egen nyhetsredaktion med robotprogramledare! De kan till exempel rapportera om nyheter som handlar om miljö, globala mål och smarta uppfinningar.

I Scratchprojektet du ska koda finns 8 sprajtar och bakgrunder som hör till just detta projekt. En sprajt är en figur eller andra saker du väljer att lägga in i ditt spel.

Genom att välja att remixa projektet i Scratch får du en kopia av dem och kan använda dem (även om det inte finns i Scratch vanliga bibliotek.)

 1. Öppna Scratchprojektet och tryck på REMIX

Knapp för remix

Välj programledare och reporter

I projektet finns 8 sprajtar som ser ut som robotar.

 1. Välj en robot/sprajt som ska vara programledare.

 2. Välj en som ska vara reporter.

 3. Nu ska vi ta bort de robotar vi inte ska använda. Men var försiktig så att du inte slänger för många. Släng robotar genom att trycka på papperskorgen på sprajten.

  Om du råkat slänga och vill ha tillbaka robotarna. Börja om från början, Öppna Scratchprojektet och tryck på REMIX.

Välj studiobakgrund

 1. Tryck på Bakgrunder som ligger under Scenen längst ner i höger hörn. Då kommer fliken Bakgrunder fram.

 2. Tryck på Bakgrunder högst upp i vänster hörn. I vänstra kanten ser du 7 olika bilder på studios.

 3. Välj den du vill använda genom att markera den. OBS: Ta INTE bort någon studio. Kom ihåg vilket nummer studion som du valde har , du kommer behöva det i nästa steg.

 4. Tryck på fliken Kod

 5. Gå till HÄNDELSER (gul).

4. Dra blocket När Grön flagga klickas på till skriptytan (den stora tomma, vita ytan i mitten) och släpp.

5. Gå till UTSEENDE (lila)

6. Dra in blocket Växla bakgrund till scriptytan.

7. Klicka på pilen i blocket och välj namnet på den studio du vill ha.

Anpassa programledaren till studion

Om du tycker att programledarna är för stora eller för små för studion kan du ändra storlek på sprajten.

1. Klicka på den lilla bilden på sprajten under scenen.

2. Ändra storlek i rutan så att sprajten blir lagom stor.

Programledaren behöver stå på en bra plats i studion.

3. Klicka på sprajten på scenen och dra den till rätt plats.

4. Släpp musknappen när sprajten är placerad.

<video src="https://a.storyblok.com/f/139349/x/67dfc2e4c4/andra-storlek-pa-sprajt-digitala-nyhetsredaktionen.mp4" autoplay loop muted height=480 width=640 />

Hälsa publiken välkommen till sändningen

Nu ska du programmera så att programledaren visas på scenen, presenterar sig och berättar om kvällens sändning.

1. Klicka på den lilla bilden med programledaren/sprajten som finns under scenen. Nu är det programledaren som du kommer att programmera.

2. Välj tema HÄNDELSER och dra in kodblocket ”När GRÖN FLAGGA klickas på” på scriptytan.

3. Välj tema UTSEENDE och dra in kodblocket ”Visa” på scriptytan.

4. Välj tema UTSEENDE och dra in kodblocket ”Säg Hej! i 2 sekunder” på scriptytan.

5. Klicka på ”Hej!” och byt texten till ”Hej och välkomna till dagens sändning.

<video src="https://a.storyblok.com/f/139349/x/aded2cb1ae/utseende-sag-hej.mov" autoplay loop muted height=480 width=640 />

6. Klick på ”2” i samma block och ändra tiden. Börja prova med 5.

7. Testa nu programmet genom att klicka på den gröna flaggan ovanför scenen.

8. Välj tema UTSEENDE och dra in kodblocket ”Säg Hej! i 2 sekunder” på scriptytan.

9. Klicka på ”Hej!” och byt texten till ”Jag heter Nyhetsuppläsaren och det är jag som kommer att leda er genom programmet.”

10. Klick på ”2” i samma block och ändra tiden. Ändra så att tiden blir samma som i förra meningen.

11. Välj tema UTSEENDE och dra in kodblocket ”Säg Hej! i 2 sekunder” på scriptytan.

12. Klicka på ”Hej!” och byt texten till ”Idag kommer vi att berätta mer om de globala målen och ny spännande innovationer.”

13. Klick på ”2” i samma block och ändra tiden. Ändra så att tiden blir samma som i förra meningen.

14. Testa nu programmet igen genom att klicka på den gröna flaggan ovanför scenen.