Robotuppgifter i Scratch

Skapa Robotar och AI i Scratch.

Vi har uppgifter där du kan skapa robotar som gör olika saker. Du kan börja med våra uppgifter, sedan hoppas vi att du hittar på en egen robot och programmera den i Scratch. Låt din fantasi flöda!

Välj en uppgift, pusselbitarna visar hur svår uppgiften är:

Lätt, grundläggande funktioner, steg för steg.

Medel, fler funktioner, klura för att hitta lösningar.

Svår, mycket problemlösning, avancerade funktioner.