Uppgifter i Sonic Pi

Här hittar du uppgifter för att programmera musik i Sonic Pi. Det finns också en instruktion för hur du laddar ned och kommer igång med programmet.

Välj en uppgift, pusselbitarna visar hur svår uppgiften är:

Lätt, grundläggande funktioner, steg för steg.

Medel, fler funktioner, klura för att hitta lösningar.

Svår, mycket problemlösning, avancerade funktioner.