Musikuppgifter i Scratch

Skapa instrument, musik och musikspelare i Scratch.

Välj en uppgift, pusselbitarna visar hur svår uppgiften är:

Lätt, grundläggande funktioner, steg för steg.

Medel, fler funktioner, klura för att hitta lösningar.

Svår, mycket problemlösning, avancerade funktioner.