Hinderbana i Roblox Studio

Svårighetsgrad

20 min

Upplev spänningen med LUA programmering! Här hittar du instruktioner och länk till video som visar hur du skapar din egen hinderbana i Roblox Studio.

1. Öppna Roblox Studio på din dator. 
När du öppnar upp ett nytt projekt I Roblox Studio så ska ni trycka på "NEW" som är högst uppe i vänstra hörnet, då skapar ni ett projekt.

Därefter väljer ni "Classic Baseplate" under kategorin All Templates.

Börja med att förminska Baseplate till önskad storlek genom att använda verktygen SELECT, MOVE, SCALE och ROTATE.
Tips! Kom ihåg att du måste MARKERA "Baseplate" i det högra fältet för att kunna ändra och förflytta den.

2. Hitta eller skapa ett block i din spelplats. Välj: Select > Part > Block, ändra blocket till önskad storlek.

3. När du har lagt in ditt block och gjort det som ett trappsteg så ska du högerklicka på blocket och välj "Insert Object" -> "Script" för att skapa ett nytt skript.

Då kommer en ny flik öppnas som heter "Script." När du kommer in i scriptet så är det viktigt att du skriver koden på rätt rad. Vill du komma tillbaka till projektet där objekten är så kan du enkelt byta mellan flikarna.

4. Testa först att skriva in koden som denna nedanför. Funkar inte det så kan ni kopiera och klistra in följande kod i skriptet:

Rad 1.

local part = script.Parent

Tips! Dubbelkolla att ni är på rätt radnummer när ni lägger in scriptet.

Rad 2.

 

Rad 3.

part.Touched:Connect(function(hit) 

Rad 4.

part.BrickColor = BrickColor.Random()

Rad 5-6.

end)

5. Spara skriptet och testa din spelplats. När något rör blocket, ändrar det färg slumpmässigt. Se nedan hur hela scriptet ska se ut.

Så här ser kodningen ut när den är klar:

local part = script.Parent

part.Touched:Connect(function(hit)

part.BrickColor = BrickColor.Random()

end)

Tips! Funkar inte koden, dubbelkolla stora och små bokstäver, kolla så alla tecken är med och att koden ligger på rätt rad.

Testa gärna lägg till flera objekt i andra format och bygg ut din hinderbana.

Som ett extra moment kan ni använda "Toolbox" för att lägga in färdiga objekt som kompletterar ditt spel.

Glöm inte spara och döp ditt spel under File > Save to Roblox.

Vill ni publicera ert spel på Roblox så era vänner kan testa och spela det så trycker ni på File > Publish to Roblox