Ordlista för Scratch

Här hittar du ord som ofta används när vi kodar i Scratch.

SCRATCH VERKTYG - OLIKA DELAR

  • SCEN: Verktyget Scratch har olika fönster och ytor som man jobbar med. Scenen är den ruta till höger som sprajtarna står på i ditt projekt. Det är själva projektytan, där det projekt du skapar visar sig i sin helhet.

  • SKRIPTYTA: Stora vita ytan i mitten av Scratch där du bygger dina skript med kodblocken. Här läggs alltså koden som styr ditt projekt.

  • KODBIBLIOTEK & TEMAN: Längst till vänster finns själva biblioteket med alla kodblocken du kan skapa med. Blocken är indelade i olika teman för att enklare hitta, exempelvis tema "Rörelse" och tema "Händelser".

  • SPRAJTBIBLIOTEK: Här väljer du mellan alla de sprajtar som finns färdiga att plocka in i ditt projekt i Scratch. Notera att det finns kategorier längst upp, där olika sprajtar är indelade för att enklare hitta det du söker, ex. Djur och Människor.

  • BAKGRUNDSBIBLIOTEK: Här väljer du mellan alla de färdiga bakgrundsbilder som finns i Scratch. Kategoriindelning finns, ex. Rymd och Mat.

  • LJUDBIBLIOTEK: Här kan du lyssna på olika färdiga ljud samt lägga till i ditt projekt. Notera att för att ljud ska kunna spelas upp i projektet måste det kopplas till ett ljud-kodblock i skriptet.Det finns kategoriindelningar för att enklare hitta ljud du vill ha, ex. Loopar och Effekter. Tips: Loopar är längre musik-ljud som passar fint att lägga in i en loop, då det spelas om och om igen och blir till ett bra musikstycke, ex. som spelets bakgrundsmusik.

  • RITVERKTYGET: Man kan rita såväl nya sprajtar (och nya klädslar till sprajtarna) som bakgrunder och annat i Scratch ritverktyg. Notera: För att gå tillbaka till kodverktyget och avsluta ritverktyget klickar du på fliken som heter KOD längst upp i vänstra hörnet, och markerar sedan din sprajt igen, så syns koden du skapat igen.

SPRAJT
En sprajt är en figur eller bilder av saker och ting som du väljer att lägga in i ditt Scratchprojekt. Alla sprajtar kan påverkas och styras med kod som du väljer att lägga till.

KOD
Kod är det du använder när du programmerar. Med hjälp av kod kan du ge instruktioner till dina sprajtar och projektet i sin helhet för vad som ska hända i det, exempelvis att en sprajt ska börja röra på sig. Koden i Scratch ser ut som små pusselbitar som kan pusslas ihop.

KODBLOCK
Förprogrammerade små block med kod i formen av små "pusselbitar". Dessa kan sättas ihop och koden läses sedan uppifrån och ned. När du sätter ihop flera kodblock under varandra skapar du det som kallas för ett Skript (se nedan).

SKRIPT
När du byggt ihop olika kod-bitar bildar de tillsammans ett skript. Du kan skapa flera olika skript inom projektet, som alla tillsammans styr olika delar inom projektet, exempelvis olika sprajtfigurers rörelser, musik som spelas och bakgrundsbilder som ändras.

PROGRAM
All kod och skript som finns i projektet ingår i projektets program - alltså det som styr hur hela projektet ska fungera i sin helhet.

ANIMATION & KLÄDSLAR
I Scratch kan man skapa **animation**, alltså att figurer och bilder ser ut att röra på sig eller ändra utseende när projektet startats. Detta görs genom att olika bilder av sprajten (så kallade klädslar) kodas till att snabbt växlas mellan och därmed ser sprajtarna ut att kunna röra på sig mellan olika positioner eller utseenden, exempelvis att ett öga ser ut att blinka om du växlar flera gånger mellan en bild med ett öppet öga och en bild med ett stängt öga, och tillbaka igen.