Börja koda med Scratch - introuppgift

Svårighetsgrad

20 min

Börja koda med Scratch - introuppgift

Vad är detta? I denna introuppgift får du som är ny till programmering och verktyget Scratch prova på några enkla första steg av kodning.

Mål: Lägga till en ny figur, måla en bakgrund, koda figuren att röra sig.

Exempelprojekt: Klicka på bilden för att testa ett färdigt exempelprojekt: image alt text

HUR KODAR JAG?

Följ instruktionen steg-för-steg och koda ditt projekt i verktyget Scratch. Klicka här för att öppna Scratch.

Klicka på Skapa överst på Scratch webbsida för att öppna kodverktyget. Om du har ett konto på Scratch kan du logga in, och sen även spara projektet. image alt text

Dax att börja koda! Se till att du har Scratch öppnat i en flik i din webbläsare och den här instruktionen i en annan flik. Eller i två fönster bredvid varandra.

Klicka på kapitel 1 nedan för att gå vidare.

1: Välj ny sprajtfigur

I Scratch kallas figurer och gubbar för en sprajt. Det finns massor av sprajtar att lägga in i ditt projekt som du sedan kan koda att röra på sig.

Här ser du några exempel på olika sprajtar. </br> image alt text

Dax att byta ut katt-sprajten: Vi börjar med att byta ut katt-sprajten till ny sprajt-figur - till exempel en skalbagge!

Här nedan kan du se en video på hur du gör detta. Under videon finns även text som beskriver hur du gör steg-för-steg.

<video src="https://raw.githubusercontent.com/Kodcentrum/Scratchuppgifter-v3/master/block1_bugrace_intro_v.kort_Kanneb%C3%A4cksskolan/./BugRacedel1_nytt.mp4" controls muted height=480 width=640 />

VAD SKA JAG GÖRA?

Se i videon ovan hur du ska:

 • Ta bort kattfiguren från projektet

 • Välja en ny sprajt-figur (exempelvis en skalbagge)

 • Minska sprajtens storlek

INSTRUKTION HUR JAG GÖR STEG-FÖR-STEG:

Se till att du har klickat Skapa i Scratch så att verktyget Scratch har öppnats så du är redo att skapa ditt projekt.

Först ska vi byta ut katten mot en annan sprajt-figur. Gör såhär:

Ta bort katten och välj ny sprajt

 1. Det finns två likadana katt-figurer i projektet - en stor och en liten. Den stora står på den vita Scenen och den lilla katt-bilden i en ruta under scenen. På den lilla kattfiguren finns en soptunna. Klicka på soptunnan så raderas kattsprajten ur projektet. Scenen blir helt tom. image alt text

 2. Nu ska vi lägga till en ny sprajt-figur. Under scenen långt ner till höger finns en blå knapp med ett vitt kattansikte på. Knappen heter Välj en sprajt. Tryck på den. image alt text

 3. Nu kommer du in i Scratch stora sprajtbibliotek. Här finns massor av sprajtar att välja mellan. Klicka på den sprajt du vill ha så läggs den till i ditt projekt och hamnar på scenen. image alt text

Tips! I Sprajtbibliotekets meny längst upp finns olika kategorier som du kan välja mellan för att lättare hitta en sprajt du vill ha, exempelvis kategorin Djur eller Mat. Det finns även en sökfunktion.

Minska sprajtens storlek

 1. Sprajten du just lagt till är ganska stor, så du kan minska storleken på den. Under scenen där sprajten finns hittar du rubriken Storlek - 100. Det betyder att sprajten är i full storlek, alltså 100%. Ändra siffran till en lägre procent, exempelvis 50. Du kan alltid ändra det igen senare om det blev för stort eller litet. image alt text

Nästa steg:

Nu har vi en sprajt. Men den behöver en bakgrund att springa på! Dax att rita en bakgrundsbild med en väg.

Klicka dig vidare till kapitel 2.

2: Rita en bakgrund

Nu ska vi rita en bakgrund med en väg som sprajten kan springa på.

VAD SKA JAG GÖRA?

 • Aktivera bakgrunden

 • Aktivera Bitmapp-läge i ritverktyget

 • Välj färg och verktyg för att fylla bakgrunden

 • Välj ny färg och verktyg för att måla en väg

INSTRUKTION HUR JAG GÖR STEG-FÖR-STEG:

Den vita rutan bakom din sprajt kallas för en Scen. Vi kan ändra bakgrund på scenen, antingen genom att lägga till en färdig bild från Scratch bakgrundsbibliotek eller genom att rita en egen bakgrund. Nu ska vi rita en bakgrund med en väg på. Gör såhär:

Aktivera bakgrunden och ritverktyget

 1. Just nu är sprajten aktiverad, då det är den vi jobbat med. För att jobba med bakgrunden måste vi aktivera bakgrunden istället. Klicka på den lilla vita rutan långt ned till höger nära där det står SCEN. Då blir den lilla vita rutan markerad med en blå ram och bakgrunen är aktiverad. image alt text

 2. För att öppna bakgrundens ritverktyg klickar du på fliken som heter BAKGRUNDER som finns högt uppe till vänster i Scratch. image alt text

 3. Klicka först på den blå knappen längst ned under ritytan som det står "Gör till bitmapp på. Detta gör ditt målande mycket lättare. image alt text

Välj färg och verktyg och fyll bakgrunden

 1. Välj en ny färg för bakgrunden genom att klicka på den lilla färgade rutan ovanför verktygen. En färgväljare kommer nu fram och du kan dra i de vita cirklarna i färgväljaren tills du får en färg du vill ha. image alt text

 2. Klicka nu på vertyget som ser ut som en HINK. Klicka sen på den vita rutan bredvid hinken så fylls hela bakgrunden med din nya färg. image alt text

Välj nytt verktyg och färg och måla en väg

 1. Nu ska vi måla en väg på bakgrunden som sprajten kan springa på. Klicka på verktyget som ser ut som en PENSEL. Klicka sen på siffran 10 som står ovanför ritytan och ändra penselns storlek till 100 - det blir en lagom bredd för vägen. Välj sen en ny färg med färgväljaren. image alt text

 2. Måla nu en rak väg på ritytan med penseln och den nya färgen. Strecket ska bli ganska tjockt så sprajten får plats på vägen. image alt text

Nästa steg:

Nu har vi en sprajt och en bakgrund. Dax att börja koda så att sprajten kan röra på sig!

Klicka på kapitel 3 och gå vidare.

3: Sprajten rör på sig

Med kod kan vi styra sprajten och projektet. Sprajtar är egentligen bara en stillastående bild. Sprajten behöver kodas med instruktioner om den ska kunna röra sig över scenen. Koden styr hur sprajten ska röra sig och när den ska börja röra sig. Koden skapar du med de små pusselbitarna med kod som du ser längst till vänster i Scratch. Koden pusslas ihop till ett så kallat skript och läggs på den stora vita skript-ytan i mitten av Scratch.

Dax att koda sprajtens rörelse!

VAD SKA JAG GÖRA?

 • Aktivera sprajten och gå tillbaka till kodytan

 • Lägga in kod för start-block: när GRÖN FLAGGA klickas på

 • Lägga in kod för RÖRELSE: gå 10 steg

 • Lägga in kod för KONTROLL: för alltid (en loop)

INSTRUKTION HUR JAG GÖR STEG-FÖR-STEG:

Start och stoppknapp

Har du lagt märke till START- och STOPP-knappen för projektet som finns ovanför scenen med sprajtfiguren? Den gröna flaggan är en start-knapp och den röda knappen är en stopp-knapp. image alt text

Nu ska du koda så att din sprajtfigur börjar röra sig när du trycker på START-knappen - alltså den gröna flaggan ovanför scenen.

Aktivera sprajten och gå tillbaka till kodverktyget

 1. Vi har ritat i ritverktyget för bakgrunden. För att stänga ritverktyget klickar du på fliken som heter KOD högt upp till vänster i Scratch. Klicka sedan även på lilla bilden av din sprajt för att aktivera sprajten istället för bakgrunden.

Nu är du redo att börja koda din sprajt.

Lägg in kodblock för start

 1. Längst till vänster hittar du olika färgade teman med rubriker, ex. Rörelse och Utseende. Om man klickar på olika teman kommer flera kodblock i form av pusselbitar fram. Valt tema och tillhörande kodblock har samma färg.

Klicka först på det gula temat som heter HÄNDELSER och välj kodblocket med en grön flagga på som heter: "när GRÖN FLAGGA klickas på". Ta tag i kodblocket, dra det åt höger och släpp blocket på den stora, vita skript-ytan i mitten av Scratch. image alt text

Nu har du lagt in ett så kallat start-block i ditt projekt. Ett startblock ligger alltid överst i koden du vill bygga ihop. Men det behövs mer kod för att prajten ska veta vad den ska göra när den gröna start-flaggan har klickats på. Vi mpste koda vidare.

Lägg in kodblock för rörelse

 1. Klicka på det blå temat som heter RÖRELSE och välj blocket "gå 10 steg". Dra ut blocket till skriptytan och fäst det under det gula kodblocket med gröna flaggan på. Koppla ihop blocken som två pusselbitar. image alt text

Tips! Om man för två block nära varandra på skriptytan så syns en grå skugga. Då kan du släppa kodblocket du håller i så kopplar blocken automatiskt ihop sig som pusselbitar. image alt text

Testa koden! Testa vad som händer när du trycker på START-knappen (den gröna flaggan ovanför scenen). Flyttar sig sprajten lite åt höger när du klickat på startknappen? Prova fler gånger, vad händer?

Repetera röreslekoden med en loop

 1. Vi vill att sprajten ska röra sig framåt hela tiden efter att vi tryckt på startknappen. Vi behöver lägga till ett kodblock som repeterar rörelsen framåt om och om igen - alltså en loop i koden. Gör såhär:

Klicka på det orangea temat som heter KONTROLL. Här finner du kodblocket som heter "för alltid". Detta block kan repetera kod som läggs inuti den, alltså en loop som gör att koden sker om och om igen.

Dra in "för alltid"-loopen till skriptytan och lägg den direkt under "när GRÖN FLAGGA klickas på" så det blå rörelseblocket "gå 10 steg" lägger sig inuti loopen. Då ser det ut som i bilden nedan: image alt text

Testa koden! Tryck på START-flaggan för projektet. Nu blir det fart på sprajten som springer iväg.

Stoppa koden och dra tillbaka sprajten

 1. Sprajten stoppar vid kanten. Ta tag i sprajten och dra tillbaka den ut på scenen igen. Springer sprajten iväg igen? Du måste klicka på den röda stopp-knappen ovanför scenen för att stoppa koden och så sprajten slutar springa. image alt text

Tips! Rör sig sprajten för fort? Du kan ändra hastigheten genom att skriva en lägre siffra i det blå kodblocket som heter gå 10 steg. Klicka på siffran 10 i blocket och skriv exempelvis 3. Starta projektet igen - går sprajten lagom fort nu? Testa dig fram tills du är nöjd med hastigheten. image alt text

Nästa steg:

Nu har vi en sprajt som springer på vägen. Men den fastnar vid kanten. Dags att sätta in en startposition.

Klicka på kapitel 4 för att gå vidare.

4: Sätt en Startposition

För att slippa dra tillbaka skalbaggen varje gång du startar spelet så kan du koda sprajten att alltid starta på en bestämd plats på scenen. För detta använder vi oss av sprajtens x och y-koordinater.

VAD SKA JAG GÖRA?

 • Dra sprajten till en plats på vägen där du vill den ska starta

 • Lägg in kodblock för position med RÖRELSE: gå till x:__ y:__

INSTRUKTION HUR JAG GÖR STEG-FÖR-STEG:

Lägg till kodblock för startposition

 1. Dra sprajten till den position där du vill att den ska starta på vägen.

 2. Klicka på tema RÖRELSE till vänster och välj blocket "gå till x:__ y:__". Lägg in kodblocket i skriptet direkt under det gula blocket som heter "när GRÖN FLAGGA klickas på". De siffror (värden) som står i blocket vid X och Y är koordinaterna för den position som du har ställt skalbaggen på - alltså en bestämd plats på scenen. image alt text

Nu kommer skalbaggen att ställa sig på samma startposition varje gång du trycker på den gröna START-flaggan ovanför scenen.

Testa koden! Testa ditt projekt och starta koden. Startar sprajten från samma plats varje gång du trycker på den gröna start-flaggan? Rör den sig lagom snabbt?

Bra jobbat! Nu har du skapat ditt första projekt i Scratch och kodat ditt första program som styr en sprajt att röra sig.

Färdig!

Grattis! Nu har du lärt dig grunderna i Scratch och kan ta dig an lite större projekt!

Frågeställningar

 • Vad är en sprajt?

 • Vad är en loop?

 • Vad är ett skript?