Min berättelse

Koduppgift i Python

Upplev spänningen med Python-programmering!  

I denna uppgift finner du instruktioner samt en video som visar hur du skapar dina egna berättelser i Python. Skapa ett projekt och utforska loopar, villkor och variabler via https://replit.com/  

Gör så här:

Steg 1: Skapa titelskärmen 

Så här gör du: Vi använder input()-funktionen för att fråga spelaren om de är redo att börja äventyret.  

Börja skriva så här: print() 

Steg 2: Fråga spelaren om de är redo att spela 

Så här gör du: Svaret (j eller n) som spelaren ger, sparas i variabeln answer för att kunna användas senare. 

answer = input("Är du redo att börja spela? (j/n)")  

Steg 3: Hantera spelarens svar 

Så här gör du: Vi använder if- och elif-satser för att reagera på spelarens svar. Om spelaren inte är redo (n), skrivs ett tråkigt meddelande ut. Om de är redo (j), skrivs ett positivt meddelande ut och programmet fortsätter. 

if answer == "n": 

    print() 

    print("Vad tråkigt! Kanske en annan gång? Hej då!") 

quit () 

elif answer == "j": 

    print() 

    print("Bra! Då kör vi igång!") 

    print() 

Steg 4: Berätta storyn för spelaren och ställ en fråga 

Så här gör du: Vi använder print() för att berätta en kort historia och skapa spänning. Spelaren måste sedan göra ett val mellan att springa till huset eller grottan genom att använda input() för att få deras svar. 

print("Du befinner dig i Draculas slott.") 

print("Du är jagad utav Dracula som vill äta upp dig!") 

print() 

print("Du kommer ut ur Draculas slott och ser ett litet öde hus och en grotta.") 

print("Du måste välja. Springer du till huset eller grottan?") 

print() 

Steg 5: Fråga spelaren om deras val 

Så här gör du: Vi använder input() igen för att fråga spelaren om deras val. Svaret (g eller h) sparas i variabeln answer för att användas i nästa steg. 

answer = input("Springer du till huset eller grottan? (g/h)") 

 

Steg 6: Hantera spelarens val och berätta resultatet 

Så här gör du: Vi använder if- och elif-satser igen för att avgöra spelarens val och berätta för dem resultatet av deras val. Beroende på om de väljer huset eller grottan, får de antingen ett "GAME OVER"-meddelande eller ett "GRATTIS! Du överlevde!"-meddelande. 

if answer == 'h': 

    print() 

    print("Åh nej! Huset är låst!") 

    print("...") 

    print("Dracula skrattar högt och äter upp dig!") 

    print() 

    print("GAME OVER!") 

elif answer == "g": 

    print() 

    print("I den mörka grottan hittar du en bil.") 

    print("Du testar att starta bilen med nyckeln du hittar på sätet i bilen.") 

    print() 

    print("Det funkar!") 

    print("Dracula vrålar högt när han ser dig köra iväg från honom.") 

    print() 

    print("GRATTIS! Du överlevde!")