Digitala övningar

Här hittar ni programmeringsövningar i olika stora omfattning och på olika nivåer. Detta är kortare uppgifter och övningar än materialet ni hittar under Kodkoncept.

Skapa spel

Skapa digitala spel tillsammans med barnen och låt dem sedan testa varandras spel.