Ada Lovelace – först att koda

Brittiska Ada Lovelace är en av historiens mest kända datakvinnor. Hon föddes år 1815 i London, långt innan det fanns datorer i världen. Men redan som ung blev hon den första att skapa algoritmer för maskiner och ses därför som världens första programmerare.

Självklart fanns det inga datorer på 1800-talet, men det datalogiska tänkandet fanns redan då. Som barn var Ada mycket intresserad av matematik och vetenskap och hennes mamma uppmuntrade hennes intresse.

När Ada var 17 år började man se hennes kunskaper som en talang. Hennes stora intresse för vetenskap förde henne samman med uppfinnaren och matematikern Charles Babbage. Det var här Ada kom i kontakt med en räknemaskin.

Analysmaskinen – en tidig dator

När Ada och Charles  träffades arbetade han på en mekanisk maskin som skulle kunna beräkna matematiska tabeller. Han kallade sin maskin för Analysmaskinen. Den är en av många föregångare till dagens datorer.

När Ada fick se prototypen av maskinen blev hon väldigt nyfiken och Babbage bad Ada om hjälp att översätta en artikel som handlade om maskinens funktion. Hon började jobba direkt och det slutade med att hon la till egna anteckningar med sina idéer i översättningen.

De första algoritmerna

Anteckningarna som hon skrev anses idag vara världens första algoritm då den innehöll mängder av kod för att få maskinen att skriva både siffror och bokstäver. Hon hade också beskrivit hur man kunde få maskinen att göra samma beräkningar om och om igen, precis som datorerna vi använder idag kan. Det gör Ada till världens första dataprogrammerare och algoritmen till det första dataprogrammet.

Hon är också känd för att vara den första som sagt att datorer saknar egen tankeförmåga och för att hon förutspådde att vi i framtiden skulle kunna använda datorer till saker som att skriva, rita och skapa musik.

”Analysmaskinen gör inga anspråk på att skapa något eget. Den kan göra allt som vi vet hur vi ska beordra den att utföra”
Ada Love­lace

Ada dog när hon bara var 36 år gammal och minnet av henne firas den 10 december varje år. Dessutom finns programmeringsspråket Ada som är uppkallat efter henne. Detta språk utvecklades på uppdrag av USA:s försvarsdepartement under 1970-talet.