Pedagogiska tips

Här finns pedagogiska tips! Tipsen har tagits fram i samarbete med volontärer som varit engagerade i Kodcentrums fritidsverksamhet med barn.

Många tips och filmer riktar sig mestadels till volontärer, men de pedagogiska tipsen går att applicera på alla typer av kodaktiviteter i olika verksamheter.

Tips för bemötande

1. Skapa gemenskap i gruppen

 • Använd datorfria lekar för att skapa gemenskap och teamkänsla bland barnen och volontärerna. 

 • Presentera er och låt barnen presentera sig själva och ge förutsättningar för att alla ska lära sig varandras namn – kanske med en "sorteringsövning" där ni får sortera sig efter förnamn?

OBS! Kodstuga är ett gammalt namn, tipsen går att applicera på alla kodaktiviteter.

2. Bemöta barn som inte vågar fråga om hjälp

Uppmärksamma även de barn som inte räcker upp handen eller hörs mest.

 • Alla vågar inte erkänna att de inte förstår eller att de har fastnat med ett problem. Försök att ställa frågor som handlar om vad deltagaren vill åstadkomma och uppmuntra till att lösa problemet tillsammans med dig. Fråga gärna vad de "vill göra"/"vill ska hända" istället för "hur går det?" om de verkar ha fastnat. Låt barnet berätta!

 • Använd öppna frågeställningar (”Vad tror du…?”) och uppmuntran istället för att ge färdiga svar på barnens frågor.

 • Sätt dig gärna ned bredvid barnet istället för att hänga över axeln. Undvik att ta över tangentbordet eller musen.

 • Försök att lyfta problemlösning och felsökning och att se "misslyckanden" som något positivt för att komma vidare och lära sig mer. Berätta gärna om hur du själv gör för att lösa problem och buggar i koden! Hur ofta stöter du på problem när du programmerar? Hur ofta gör du "fel"? Att lära sig av "fel" - chans till utveckling och nya idéer på lösningar.

 • I kursen kan ni ha tips på hur deltagarna ska göra om de kör fast och det inte finns någon att fråga, t.ex.:

  1. Läs instruktionen igen

  2. Fråga den som sitter bredvid dig

  3. Prata med en gummianka (om ni har en sådan eller annan maskot som de kan använda!) Eller en vän.

3. Bemöta barn med olika förkunskap

 • Tänk på att det är stor variation bland barnen, alla har olika förkunskap och förutsättningar. Det är viktigt att alla får en möjlighet att jobba i sitt eget tempo och får hjälp när de behöver. 

 • Ett förslag är att dela upp lokalen eller barngruppen inför kurstillfället så att alla kursledare vet vilka de har ansvar för och så att ni kan ha olika tempo i olika grupper. Viktigt här är att se till så att inga barn känner sig utpekade som bättre/sämre!

 • Använd parprogrammering och mobbprogrammering som metoder för att låta barnen hjälpa varandra. Läs mer här nedanför om metoder.

Metoder för att jobba i team

I kursen vill vi att barnen ska samarbeta och hjälpa varandra, även om de främst jobbar självständigt med sina projekt. Vi vill gärna lyfta in metoder som används inom IT-yrken och här har ni kursledare värdefull erfarenhet av hur det är att jobba i team!

Du som är ledare och jobbar som programmerare får gärna berätta om hur du arbetar till vardags: Vilka metoder använder du, som till exempel att parprogrammera eller mobbprogrammera, eller metoder för felsökning?

Här är metoder som ni kan använda:

Helgruppsprogrammering

När ni ska introducera en ny uppgift eller ett nytt koncept för programmering, rekommenderar vi att ni gör det genom att programmera i helgrupp. Det vill säga att en kursledare styr vid visningsdatorn, men att ni involverar alla barn i att bestämma hur uppgiften ska kodas. Barnen bör inte ha sina egna skärmar uppe, utan alla tittar på visningsskärmen och deltar i den gemensamma kodningen.

Enskild programmering

I kursens inledning och när barnen ska komma igång med att programmera kan det vara bäst att låta dem koda enskilt, så att alla får samma möjlighet att lära sig verktyget och den grundläggande kodningen.

Parprogrammering

Under kursens gång kan ni gärna låta barnen sitta parvis och programmera ihop. Vid parprogrammering är det en som ”kör” och en som ”navigerar”, det vill säga en som styr vid datorn och den andra får bestämma vad som ska kodas. Ni kan bestämma par genom t ex en slumpgenerator, och ni kan använda en timer för att paren ska växla plats.

Parprogrammering kan även användas vid felsökning, att ni låter barnen hjälpa varandra hitta lösningar på problem som uppstår. Ni kan även låta barnen testa och ge feedback på varandras projekt!

Mobbprogrammering

Att programmera i grupp kallas för mobbprogrammering. Här sitter en vid datorn och ”kör”, medan 2-3 andra gemensamt bestämmer hur projektet ska kodas. Ni kan även uppmuntra barnen till att sitta i mindre grupper när de planerar sina projekt, innan de börjar koda.

Även vid enskild programmering kan ni gärna låta barnen sitta i mindre grupper, om lokalen tillåter, snarare än i rader eller med ryggarna mot varandra. På så vis kan de lätt fråga varandra om hjälp.

Inkluderande pedagogik

 • Superungar - tv-serie på UR om barn med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). 

 • Superungar - Oliver - avsnitt på UR om fritidsaktivitet för barn med adhd

 • Lärarmentorerna - Så får jag med mig alla elever, avsnitt på UR med tips på hur du kan använda korta meningar, långsamt tal, upprepning och sammanfattning