Koduppdrag

Koduppdrag är våra större uppgifter inom programmering och kräver i regel mer än en lektion eller ett tillfälle. Materialet passar er som vill komma igång med programmering i klassrummet, på fritids eller bibliotek, det går även att använda på distans. 

Här finns lektionsplaner för att introducera barn till programmering och för att använda Scratch som ett kreativt verktyg för skolarbete eller i kodkurser. Våra olika teman kopplar till läroplanen för åk 4-6, för olika skolämnen och med fördel ämnesintegrerat. För eleverna finns lekar, idéövningar och Scratchuppgifter, och det finns presentationer och handledningar för dig som lärare.

Sagolabyrinten

Skriv en saga, programmera ett interaktivt labyrintspel och öva på att ge och få feedback.