Vardagsalgoritmer

15 min

Lös vardagsproblem med dina algoritmer! I den här här leken får du klura ut lösningen på olika vardagsproblem med hjälp av kodblock.

Klipp ut och placera kodblocken i rätt ordning för att bygga din algoritm med koden för lösningen. Det finns tre problem att lösa i stigande svårighetsgrad.

Instruktioner för handledare

Låt deltagarna lösa uppgiften på egen hand eller två och två.

  1. Skriv ut PDF Vardagsalgoritmer ovan

  2. Klipp ut blocken som tillhör varje algoritm.

  3. Ge deltagarna ett problem i taget med dess kodblock att skapa algoritmer för. Be dem lägga blocken på rätt plats så önskat resultat uppnås.

  4. När deltagarna anser sig ha lagt blocken på rätt plats, går ni tillsammans igenom algoritmen och ser se så den ger rätt resultat. Det finns olika lösningar till problemen.

Debugg variant

Som ovan fast att du som handledare lägger ut blocken i fel ordning. Deltagarnas uppgift är sedan att debugga algoritmen – alltså att lägga blocken i rätt ordning.