5. Loopa ut från lagret

20 min

Å nej! Else har hamnat i knipa och måste ta sig ut ur en lagerbyggnad. Men det är rena labyrinten! Dessutom har ett av Elses minneskort gått sönder och kan därför bara köra korta program.

Else står vid det blåa fältet och måste ta sig till det gröna fältet, med ett program som bara använder fyra kodblock.

Här nedan ser du de kodblock som du kan välja på. Kan du klura ut vilka fyra och i vilken ordning för att Else ska komma ur knipan? De vita blocken är korridorer och de svarta blocken är väggar.

Frågor

  1. Gör ett program (rita på papper) som använder endast fyra kodblock för att komma från det blåa startfältet till gröna målfältet.

  2. Kan du rita en egen labyrint som fungerar att ta sig från start till mål med bara fyra kodblock? Låt en kompis klura ut hur programmet ska se ut!

Vad har detta med datorer och kod att göra?

För att lösa uppgiften behöver du undersöka de möjliga vägarna att gå från startpunkten till slutpunkten. Du behöver sedan se om någon av dessa vägar följer ett mönster som går att beskriva med ett fåtal kodblock. Detta är exempel på datalogiskt tänkande!

Kodblocken som används illustrerar viktiga delar i programmering: villkor (om-då-annars) och repetition, det som också kallas för loopar. Här repeterar du koden tills något nytt händer i programmet.