3. Hemliga meddelanden

20 min

Detektivrobotarna skickar elektroniska meddelandet till varandra. Ifall någon bov skulle hacka deras system och få tag på meddelandena är det viktigt att använda kryptering för att dölja meddelandets innehåll.

Så här fungerar deras kryptering. Om Else ska skicka meddelandet JAGHARFÅNGATCHOKLADTJUV använder den ett program som skriver meddelandet i en tabell med fem kolumner. Meddelandets första bokstav skrivs i den översta kolumnen till vänster i tabellen och sedan följer bokstäverna från vänster till höger, rad för rad. När meddelandet är slut fyller programmet på den sista raden med A:n.

Så här blir det:

För att skapa det hemliga meddelandet skriver Else sedan varje kolumn uppifrån och ned, från vänster till höger. Det hemliga meddelandet blir:

JRAKJAFTLUGÅCAVHNHDAAGOTA

Frågor

  1. Else får svaret ÄELTULIPTNPATAA. Vad betyder det?

  2. Vilken information är viktigast att känna till för att kunna avkoda ett meddelande med denna typ av kryptering?

  3. Skicka ett meddelande till en klasskompis med denna typ av kryptering. Använd fyra eller fem tabellkolumner!

  4. Kolla på meddelandet från din klasskompis. Kan du lista ut om det är fyra eller fem tabellkolumner? Hur gör du det? Vad står det i meddelandet?

  5. Hur bra är denna sorts kryptering på att dölja information, tror du?

Vad har detta med datorer och kod att göra?

Om du vill skicka meddelanden som bara mottagaren ska förstå behöver meddelandet krypteras. För att det ska fungera behöver den som tar emot meddelandet veta hur den ska kunna avkoda (förstå) meddelandet. Den behöver kunna känna till nyckeln. I det här fallet är nyckeln att veta hur många tabellkolumner som ska användas.

Kryptering som bygger på att du flyttar bokstäverna, som du gör i uppdraget ovan, kallas för transpositionsskiffer. Ett känt exempel på detta skiffer kommer från antikens Grekland och kallas Scytale efter den cylinder som användes. På den rullades ett pergament (papper) för att göra förflyttningen av bokstäver. För att det skulle fungera behövde både den som skickade och tog emot meddelandet ha samma storlek på cylindern.

Skiffret i exemplet är ganska dåligt, eftersom det är lätt för någon att komma på hur stor tabell som används. I modern kryptering används mer komplicerade sätt att dölja innehållet i meddelanden. Ett exempel är HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure) där kryptering används för att obehöriga inte ska kunna läsa av datatrafik som skickas rån din webbläsare till webbsajter som du använder.