1. Någon har stulit mitt minneskort!

20 min

Alla robotdetektiver ingår i olika team som har olika uppdrag. För att snabbt kommunicera viktiga meddelanden till ett team används ett antal hemliga symboler som visas på robotarnas informationsskärmar. Varje meddelande består av tre symboler.

Första symbolen visar vilket team meddelandet gäller för:

 • Random tillhör Team 1

 • Else tillhör team 2

Andra symbolen visar vad som är orsaken till meddelandet:

 • Stöld

 • Dataintrång

 • Drönarolycka

Tredje symbolen visar hur snabbt teamet behöver samlas:

 • Bråttom – kom genast till teamrummet

 • Inte bråttom – kom till teamrummet om tre timmar

Frågor

 1. Vad betyder meddelandet här?

 2. Någon har stulit robotens Repeats minneskort. Det är bråttom. Skicka ett meddelande till Else:s team!

 3. Kom på en egen symbol. Vad kan den betyda?

 4. Gör ett meddelande med den nya symbolen och låt din kompis tyda det.

 5. Spelar ordningen på symbolerna någon roll eller inte, för denna utmaning?

Vad har detta med datorer och kod att göra?

Denna utmaning har att göra med datorer och kod på två sätt: den handlar om symboler och deras ordning.

Inom datavetenskap använder man symboler, det vill säga något som kan tolkas om till något annat, på flera olika sätt. Ett exempel på hur symboler används är hur siffror och bokstäver i stället kan skrivas med binärkod – ettor och nollor. Ett annat är när den kod du skriver i ett programmeringsspråk översätts till ett språk som din dator kan förstå.

Inom programmering är det ofta viktigt i vilken ordning (kallas även för sekvens) som kommandon utförs. Har du programmerat ett spel, så vet du att det är viktigt att man får poäng och förlorar liv på rätt ställe. Det är däremot inte alltid som ordningen är viktig, som i utmaningen ovan, och det kan också vara bra att tänka på.