Ettor och nollor

20 min

Prova på att skapa hemliga meddelanden med binär kod - ettor och nollor, det språk som datorer pratar.

Ettor och nollor, eller ström på och av, är det språk som datorer kan förstå. När du gör program med hjälp av ett programmeringsspråk, översätts den koden sedan till maskinkod, det vill säga binär kod med 1 och 0, som gör att du kan "prata" med datorn så den kan förstå. 

Innehåll ettor och nollor

Exempel på binär kod för bokstaven A = 0100 0001

Här nedan finns leken Ettor och Nollor, med utskrivbara mallar för såväl att skriva hemliga meddelanden till en kompis att lösa, som att pärla ditt namn i ASCII-kod eller sända hemliga meddelanden med ficklampor på och av för kompis att tyda.

ASCII-kod och binära tal

Datorers språk bygger på det binära talsystemet med två tal - 1 och 0, där 1 representerar ström på och 0 är ström av. Med korta koder för strömsignaler på och av i olika kombinationer och följder, kan en programmerare kommunicera och styra vad en dator ska utföra.

ASCII-kod är ett av många sätt som används för att översätta bokstäver och andra tecken till binär kod med ettor och nollor - eller från binär kod till bokstäver och andra tecken -  så att en dator kan skriva ut meddelanden på textspråk som vi människor enklare förstår och kan läsa.

Kod i olika långa bitar

ASCII står för "American Standard Code for Information Interchange" och använder ursprungligen 7 bitar, alltså sju möjliga ettor eller nollor som tillsammans bildar koden för det skriftecken med bokstäver du vill skriva ut. En kod som datorer kan förstå, ström av och på. 7-bitars ASCII-kod kan skriva ut 128 olika tecken.

Den ASCII som du ska få lära dig här är en variant som är utökad till 8 bitar och som därför kan skriva ut ännu flera tecken, bland annat Å, Ä och Ö.

ASCII har numera ersatts av Unicode, som använder 32 bitar och som alltså kan skriva ut mängder av fler tecken, olika alfabet och även emojis

Instruktion till handledare

Låt deltagarna skriva hemliga meddelande med binär kod till varandra, och sedan försöka läsa vad den andra har skrivit. Använd vår mall för att skriva meddelanden tillsammans med översättningen till ASCII-kod.

I vår ASCII-översättning används bara versaler, för att göra det enklare att tyda koden. 1 betyder ström på och 0 betyder ström av. Påminn om att även mellanslag ska ha en kod.

Du kan styra svårighetsgraden på uppgiften genom att låta dem skriva kortare eller längre meddelanden, eller ge dem ASCII-kod på vita tavlan att uttyda.

Tips! Lägg gärna till rutat papper för mer kodande eller  för att skriva längre meddelanden. Skriv endast en 8-bitars kodslinga per rad, med vardera bokstav under varandra i meddelandet, för enklare utläsning och tydning sedan.

 Material att ladda ner och skriva ut:

 • ASCII-kod ensidig mall (PDF, A4)

Steg för steg

 1. Berätta om vad ASCII är och hur binär kod fungerar (info finns i text ovan på denna sida).

 2. Dela upp deltagarna i grupper. Välj om du vill låta deltagarna arbeta gruppvis, två och två som byter meddelande med varandra eller var och en för sig. Leken kan även göras gemensamt på vita tavlan.

 3. Dela ut den utskrivna ASCII-mallen (ensidiga). Låt deltagarna använda mallen och skriva alla tecken i sitt meddelande uppifrån och ner på mallens högra sida. Kom ihåg att även mellanslag ska skrivas ut med kod.

 4. Därefter ska de översätta varje tecken till en 8-bitars kod med hjälp av ASCII-översättningen. 1 betyder ström på, 0 betyder ström av. 

 5. Be dem att byta meddelande mellan grupperna eller till kompisen åt höger/medsols.

 6. Nu ska de försöka klura ut meddelandet som de har fått! Använd ASCII-översättningen och skriv tecknen uppifrån och ner på höger sida om koden.

 7. När alla är klara får de läsa upp meddelandet och se om det blev rätt!

  Tips! Var uppmärksam så att inga opassande meddelanden skrivits, gå runt och kika lite innan uppläsning.

Pärla, måla, brodera ditt meddelande

Man kan givetvis översätta Ettor och Nollor till annat än siffrorna 1 och 0, så som exempelvis:

 • Vita och svarta (eller färgade) pärlor att pärla armband, halsband, pärlplattor med mera med. (Tips: använd små fyrkantiga pärlplattor med 8 piggar för de yngsta. Finns även extra stora pärlor!)

 • Smycka sladden till dina hörlurar med plastpärlor eller gör ett hängsmycke till mobiltelefon eller nyckelring! Klipp isär pärlorna med en liten nagelsax (inte nagelklippare) och kläm fast pärlorna på sladden/ringen etcetera.

 • Brodera korsstygn eller sticka ASCII i syslöjden.

 • Måla ASCII-meddelanden i bildlektionen.

 • Rita ASCII-kod med kalkkritor på skolgården.

 • Spelet Othello har svarta och vita spelbrickor i rader om 8 som blir ASCII-kod - utmana varandra.

ASCII-kod med Vit och Svart prick

Om du vill exempelvis pärla ditt ASCII-meddelande kan du använda nedan mallar istället. Här betyder Vit prick en 1:a (ström på) och Svart prick en 0:a (ström av).

Det finns även en mall för att först skriva sitt meddelande innan man börjar exempelvis pärla. Då blir det lättare att inte tappa bort sig bland alla prickar. Kan givetvis ersättas med exempelvis rutat papper.

Tips! Använd svarta och vita pärlor, men gärna andra färgade pärlor för att representera mellanslag eller ett mellanrum. Bra att även ha en speciell färg eller pärla  som kodens startpunkt. Då blir det enklare att läsa koden och veta vart nästa bokstav börjar och slutar. Se exempelbilden ovan.

 Material att ladda ner och skriva ut: