En egen robot

40-60 min

Om du hade en egen robot – vad skulle den hjälpa dig med då?

Det finns robotar som är programmerade för att kunna utföra svåra, farliga eller obekväma arbetsuppgifter som vi människor helst slipper. Och så finns det robotar som är sociala och kan samarbeta med oss människor för att hjälpa oss med olika saker. Om du hade en samarbetsrobot, vad skulle du vilja programmera den till att kunna göra?

Instruktion till handledare

Den här övningen går ut på att hitta på idéer till en egen samarbetsrobot, hur den ska se ut och hur den ska fungera. Deltagarna kommer först att få rita och beskriva sin robot och därefter skapa ett så kallat flödesschema som beskriver hur roboten är programmerad. 

Du som handledare kan bestämma om ni ska utgå från ett specifikt tema, till exempel om roboten ska lösa någon särskild lokal eller global samhällsutmaning - eller hjälpa till med något enklare vardagsproblem! Som förberedelse till övningen kan du använda vår presentation och diskussionsfrågor om robotar, eller egna frågeställningar utifrån det valda temat. Diskutera i helgrupp eller i mindre grupper. Skriv ner alla idéer ni har om vad en robot kan hjälpa till med och använd dem när eleverna ska hitta på sin egen samarbetsrobott!

Material att ladda ner:

 • Min robot - idé (interaktiv pdf)

 • Min robot - flödesschema (interaktiv pdf)

Skriv ut eller använd mallarna digitalt.

Gör så här

 1. Dela ut mallen Min robot - idé där deltagarna får rita en skiss och beskriva sin robot med egna ord. Frågorna som ska besvaras i mallen är vad roboten heter, vad den kan hjälpa dig med och hur den fungerar. Om deltagarna har svårt för att komma på idéer, använd gärna en idélåda med idéer som gruppen har diskuterat tidigare.

 2. När deltagarna är klara med sin beskrivning, får de mallen Min robot - flödesschema. Nu är det dags att konkretisera och även förenkla hur roboten fungerar. Detta för att deltagarna efter idéövningen ska kunna programmera en enkel prototyp till robot i Scratchuppgiften "Min robot". 

  TIPS: Som handledare kan du behöva hjälpa deltagarna att formulera robotens fråga och användarens svar. Tänk på att:
  – I den här övningen kan roboten bara ta emot två olika svar från användaren, som representerar SANT eller FALSKT. Roboten kan alltså bara förstå och agera utifrån två alternativ. 
  – Undvik att låta roboten ställa ja- och nej-frågor, använd istället frågor som ger två valbara alternativ. T.ex. kan en matlagningsrobot fråga "Vill du ha kött eller vegetariskt" istället för "Är du hungrig?". 
  – Det är bra om robotens fråga innehåller de två svarsalternativ som finns, eftersom användarens svar måste vara exakt formulerade om roboten ska kunna förstå svaret. Använd därför gärna svar som bara är ett ord, t ex "kött" och "vegetariskt". 
  – Tänk på att både frågan och svaren helst ska vara korta och enkelt formulerade, så att det är enkelt att lägga in i Scratch-blocken sedan. 

 3. Det första deltagarna ska göra i flödesschemat är att formulera en fråga som roboten kan ställa för att få två olika input (indata) från användaren. Låt robotens fråga innehålla de två svarsalternativ, exakt formulerade, så som svaret ska ges av användaren. 

  Om roboten ska laga mat till dig, kan den t ex fråga "Vill du äta kött eller vegetariskt?". Om roboten istället ska kunna göra olika saker beroende på hur du mår, kan den t ex fråga "Är du glad eller ledsen?". Om det är en städrobot kan den t ex fråga "Vill du att jag ska dammsuga eller diska?".

 4. Nästa steg är att skriva vilka två svar som användaren kan ge roboten, det som är robotens input (indata). Det ska vara samma formulering som finns i robotens fråga och kan alltså t ex vara "kött" och "vegetariskt" om roboten ska laga mat.

 5. Nu är det dags att bestämma vad roboten ska göra, vilket output (utdata) den ska ge beroende på vilket input den får. Börja med output (1): om matlagningsroboten får svaret "kött", vad ska den göra då? Laga köttbullar? Svara "då lagar jag köttbullar". Sedan gör ni likadant för output (2): om roboten får svaret "vegetariskt", ska den då laga falafel eller säga "då lagar jag falafel"?

  TIPS: Tänk här på att det som roboten ska göra måste vara möjligt att programmera i Scratch. Det är enkelt att få roboten att säga saker i pratbubblor (eller med ljud). Du kan också programmera att roboten rör på sig och animera robotens klädslar så att det ser ut som att den t ex går och hämtar en tallrik med köttbullar eller falafel.

 6. Slutligen kan deltagarna få hitta på flera möjliga output som roboten ger utifrån användarens svar. Dessa kan sedan slumpas fram av roboten, eller väljas genom att roboten ställer en följdfråga och får mer input om vad användaren önskar. I mallen finns två ytterligare gula rutor för vardera output. Roboten som ska laga mat, och som fått svaret "vegetariskt", kan t ex välja att göra en vegolasagne eller en linsgryta. 

Tips!

Efter denna idéövning kan deltagarna jobba vidare med sina idéer och omvandla dem till prototyper med Scratchuppgiften "Min robot".

De kan även bygga fysiska prototyper: icke-fungerande med t ex kartonger eller fungerande med inbyggd digital teknik som t ex Micro:bit, om ni har tillgång till det. 

En prototyp är en testmodell som visar hur du vill att din robot ska fungera och se ut. Med den kan du testa din idé på de som ska använda den, alltså målgruppen. Testa gärna flera gånger medan du utvecklar, på så sätt vet du att det färdiga resultatet faktiskt fungerar som det är tänkt.